Skip to content

QleanAir vinner sin första betydande order inom vårdsegmentet i Frankrike

Beställningen består av 20 fristående luftrenare för ett privat sjukhus i södra Frankrike. Detta är den första stora ordern från sjukvårdssektorn i Frankrike inom Facility solutions.

Kunden 1NDIS, en leverantör av medicinsk utrustning i Frankrike, har köpt 20 enheter FS 30 HEPA och FS70 HEPA som ska levereras till ett privat sjukhus i Montpellier under maj. Luftrenarna är utrustade med certifierade HEPA 14-filter och uppfyller de specifika kraven på hög grad av renhet och låga ljudnivåer.

– Medvetenheten om vikten av hälsosam inomhusluft ökar i Frankrike, särskilt inom sjukhussektorn där man vill minska virusnivån och skapa en säkrare arbetsmiljö för personalen som tar hand om bland annat Corona patienter. Vi är glada över att vi lyckats etablera detta första kontrakt med 1NDIS och ser fram emot ett fruktbart samarbete i framtiden, säger Cornelia Norén, försäljningschef på QleanAir Scandinavia för Frankrike. 1NDIS letade efter en högkvalitativ produkt som respekterar alla krav inom sjukhussektorn. Med pandemin och behovet av högkvalitativ luftrening på sjukhusen var det nödvändigt att ha en luftrenare som inte bara kan filtrera damm etcetera utan också mikroorganismer som virus och bakterier. Därav valet av HEPA 14-filtrering. Efter att ha gjort en grundlig marknadsundersökning hittade de QleanAir Scandinavia och var imponerade av vad vi erbjuder. Ett långvarigt partnersamarbete med kontinuerlig support.

1NDIS är en ledande leverantör av medicintekniska produkter i Frankrike. De erbjuder ett brett utbud av tillämpliga och mest tillförlitliga produkter inom sjukhussektorn, bland dessa skyddsutrustning och ventilationsprodukter.

– På QleanAir är vi stolta över att vara en del av att tillhandahålla tryggare och säkrare arbetsmiljöer för kunder i segment som har drabbats hårdast av pandemin. Vi ser ett stort behov inom hälso- och sjukvårdssektorn och är stolta över att kunna bidra till en säkrare arbetsmiljö även inom vårdsektorn i Frankrike, säger Fredrik Aminoff, VP European Sales för QleanAir Scandinavia.

Både FS 70 HEPA och FS 30 HEPA lanserades under 2020 och är utformade för att minska nivåerna av virus, bakterier och andra farliga partiklar i luften. Enheterna är utformade för miljöer med höga krav på effektiv luftrening och låga ljudnivåer, såsom vårdinrättningar, skolor, arbetsplatser och offentliga utrymmen.

Share This Story, Choose Your Platform!