Skip to content

QleanAir vinner sin första stora order från skolsektorn i Tyskland

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager sin första stora order från skolsektorn i Tyskland. Ordern på HEPA-14-luftrenare till ett värde av cirka 5 MSEK, är avsedd för ett skolområde i Rhein-Main-Gebiet.

Ordern på FS 30 HEPA och FS 70 HEPA på 5 MSEK är en av de största i QleanAirs historia inom segmentet Facility Solutions. Enheterna kommer att installeras i skolor i Rhein-Main-Gebiet med början i januari 2021.

I fem tyska regioner finansierar den lokala regeringen investeringar i luftkvaliteten i skolor för att hålla dem öppna och säkra under coronapandemin. I detta fall finansieras luftrening för klassrum utan fönster eller med fönster som inte kan öppnas. Luftrening med HEPA 14-filter minskar koncentrationen av virus, bakterier och andra föroreningar i luften, och rekommenderas som komplement när ventilationen är undermålig av bland andra Technische Universität in Berlin.

– Coronapandemin har ökat medvetenheten om vikten av god kvalitet i inomhusluften i Tyskland, och den har visat på behovet av att förbättra luftkvaliteten i många skolor. På QleanAir i Tyskland är vi hedrade att bidra till att hålla skolorna säkra och öppna, säger Tobias Willi, VD för QleanAir GmbH.

Både FS 70 HEPA och FS 30 HEPA lanserades under 2020 och är utformade för att minska nivåerna av virus, bakterier och andra farliga partiklar i luften. Enheterna är designade för miljöer med höga krav på effektiv luftrening och låga ljudnivåer, som vårdinrättningar, skolor och kontor.

Share This Story, Choose Your Platform!