Rättelsen avser tidigare felaktigt hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.