Skip to content

Staffan Persson har via Swedia Capital köpt ytterligare drygt en miljon aktier i QleanAir samtidigt som Qevirp 41 Ltd (Priveq) nu har sålt hela sitt innehav

QleanAir har fått information om att Staffan Persson via Swedia Capital nu kontrollerar strax under 20 procent av röster och kapital. Ägarförändringen innebär även att Qevirp 41 Ltd (Priveq) inte längre är aktieägare i QleanAir.

Det totala antalet aktier och röster i QleanAir uppgår till 14 859 200 före utspädning och 15 959 316 aktier och röster efter utspädning.

Share This Story, Choose Your Platform!