QleanAir har fått information om att Staffan Persson via Swedia Capital nu kontrollerar strax under 20 procent av röster och kapital. Ägarförändringen innebär även att Qevirp 41 Ltd (Priveq) inte längre är aktieägare i QleanAir.

Det totala antalet aktier och röster i QleanAir uppgår till 14 859 200 före utspädning och 15 959 316 aktier och röster efter utspädning.