Skip to content

Styrelsen har beslutat att omarbeta förslaget till incitamentsprogram

Styrelsen i QleanAir har beslutat att omarbeta förslaget till incitamentsprogram för lednings- och nyckelpersoner.

Som en konsekvens av coronapandemin och den efterföljande höga volatiliteten i bolagets aktiekurs har styrelsen beslutat att inte fullfölja det beslutade incitamentsprogrammet. Istället har styrelsen för avsikt att lägga fram ett förslag vid en extra bolagsstämma om ett nytt incitamentsprogram som tar hänsyn till rådande omständigheter. Styrelsen kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för att aktieägarna ska kunna ta ett nytt beslut.

Share This Story, Choose Your Platform!