Skip to content

Valberedning utsedd inför QleanAirs årsstämma 2022

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, meddelar att valberedning nu har utsetts inför årsstämman den 12 maj 2022.

Valberedning inför årsstämman 2022

  • Magnus Hardmeier, utsedd av Qevirp 41 Ltd, Ordförande
  • Oskar Börjesson, utsedd av Skandia
  • Bengt Engström, Styrelseordförande i QleanAir Holding AB
  • Dan Pitulia, företräder Calandrella

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman till CFO Henrik Resmark. Bolagets årsstämma äger rum den 12 maj 2022 i Stockholm.

För mer information och vid frågor vänligen kontakta:
Magnus Hardmeier, valberedningens ordförande, telefon +46 70-888 25 44
Bengt Engström, styrelsens ordförande, telefon +46 72 500 94 44

Share This Story, Choose Your Platform!