QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, meddelar att valberedning nu har utsetts inför årsstämman den 12 maj 2022.

Valberedning inför årsstämman 2022

  • Magnus Hardmeier, utsedd av Qevirp 41 Ltd, Ordförande
  • Oskar Börjesson, utsedd av Skandia
  • Bengt Engström, Styrelseordförande i QleanAir Holding AB
  • Dan Pitulia, företräder Calandrella

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman till CFO Henrik Resmark. Bolagets årsstämma äger rum den 12 maj 2022 i Stockholm.

För mer information och vid frågor vänligen kontakta:
Magnus Hardmeier, valberedningens ordförande, telefon +46 70-888 25 44
Bengt Engström, styrelsens ordförande, telefon +46 72 500 94 44