Skip to content

Valberedning utsedd inför QleanAirs årsstämma 2023

QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, meddelar att valberedning nu har utsetts inför årsstämman den 10 maj 2023.

Valberedning inför årsstämman 2023

  • Magnus Hardmeier, utsedd av Qevirp 41 Ltd
  • Dan Pitulia, företräder Calandrella
  • Oskar Börjesson, utsedd av Skandia
  • Bengt Engström, Styrelseordförande i QleanAir AB

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman till CFO Henrik Resmark. Bolagets årsstämma äger rum den 10 maj 2023 i Stockholm.

För mer information och vid frågor vänligen kontakta:
Magnus Hardmeier, valberedningens ordförande, telefon +46 70-888 25 44
Bengt Engström, styrelsens ordförande, telefon +46 72 500 94 44

Share This Story, Choose Your Platform!