QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, meddelar att valberedning nu har utsetts inför årsstämman den 10 maj 2023.

Valberedning inför årsstämman 2023

  • Magnus Hardmeier, utsedd av Qevirp 41 Ltd
  • Dan Pitulia, företräder Calandrella
  • Oskar Börjesson, utsedd av Skandia
  • Bengt Engström, Styrelseordförande i QleanAir AB

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman till CFO Henrik Resmark. Bolagets årsstämma äger rum den 10 maj 2023 i Stockholm.

För mer information och vid frågor vänligen kontakta:
Magnus Hardmeier, valberedningens ordförande, telefon +46 70-888 25 44
Bengt Engström, styrelsens ordförande, telefon +46 72 500 94 44