Skip to content

Valberedningen är utsedd inför årsstämman 2024

QleanAir meddelar att valberedning har utsetts inför årsstämman 2024.

Instruktioner för valberedningen finns på bolagets IR-webb https://qleanair.com/investors/

Valberedning inför årsstämman 2024

  • Oskar Börjesson, utsedd av Skandia
  • Staffan Persson, utsedd av Swedia Capital
  • Dan Pitulia, utsedd av Calandrella
  • Bengt Engström, styrelseordförande QleanAir AB

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman.

Share This Story, Choose Your Platform!