Skip to content

Valberedningens föreslår ny ordförande och ny ledamot till styrelsen i QleanAir inför årsstämman 2020

Valberedningen i QleanAir Holding AB (publ), den nischade leverantören av premiumlösningar för ren inomhusmiljö, föreslår årsstämman 2020 nyval av Bengt Engström som styrelseordförande, nyval av Johan Westman som styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Mats Hjerpe och Maria Perez Hultström.

Valberedningen i QleanAir meddelar härmed att de kommer att föreslå årsstämman 2020 nyval av Bengt Engström till styrelsens ordförande samt nyval av Johan Westman som styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Mats Hjerpe och Maria Perez Hultström. Styrelsens ordförande Rolf Classon och Christina Lindstedt har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen oförändrat antal styrelseledamöter. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som hålls den 13 maj 2020 i Stockholm.

Bengt Engström, född 1953, civilingenjör, styrelseordförande i Nordic Flanges Group AB (publ), Real Holding AB samt styrelseledamot i Bure Equity AB (publ), ScandiNova System AB, Scanfil Oyj, Advania AB och KTH Executive School. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Johan Westman, född 1959, civilingenjör, vd i Metenova AB och styrelseledamot i Callidus AB. Tidigare bl.a. VD och styrelseledamot i Biolin Scientific, VD i NovaSeptic samt VP Marketing i Millipore. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större ägare.

Valberedningen i QleanAir utgörs av Magnus Hardmeier, utsedd av Qevirp 41 Ltd., Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken fonder, och Oskar Börjesson utsedd av Skandia Fonder samt styrelsens ordförande Rolf Classon.

För mer information:
Magnus Hardmeier, valberedningens ordförande, mobil 070-888 25 44
Rolf Classon, styrelsens ordförande, mobil +1 914 320 11 88

Share This Story, Choose Your Platform!