Pulveringredienser

Utfordringer

Pulveringredienser er et tørt stoff som består av svært fine partikler. Pulverformen brukes vanligvis under transport eller lagring før man tilsetter væske for å skape det ferdige produktet i mat- og drikkeproduksjon og andre produksjonsindustrier. Det brukes også i medisinsk produksjon av helsefarlige legemidler Når pulverpartiklene er små nok, blir de lett luftbårne og kan sveve i luften i svært lang tid. Det skjer vanligvis når pulveret produseres, pakkes eller pakkes ut for å blandes. Pulveringredienser kan inhaleres, setter seg fast på andre overflater og er ofte brennbare.

Loading...

Bruksområder

Pulveringredienser brukes vanligvis i næringsmiddelindustrien og i andre produksjonsindustrier, der de har direkte innvirkning på inneluftkvaliteten. Anlegg der pulveringredienser håndteres, har ofte en høy partikkelbelastning med høye kostnader til rengjøring og servicearbeid på utstyret. Dårlig luftkvalitet kan gjøre det vanskelig å oppnå standarder for teknisk renslighet. Andre vanskelige utfordringer er forurensning av produkter og spredning av muggsporer. Dette er skadelig for kvaliteten og holdbarheten til produktene samt helsen til forbrukerne. Ved innånding forårsaker pulveringredienser alvorlige helseproblemer, både på kort og lang sikt. Fra luftveisproblemer og allergier til hjerte- og karsykdommer og lungekreft. Hvis man har mange partikler fra pulveringredienser i luften, utgjør det også en alvorlig eksplosjons- og brannfare, spesielt i bakerier.

Loading...
Loading...

Løsninger

Med våre luftrensingsløsninger vil du kunne forbedre luftkvaliteten i anleggene dine og sikre et renere og sunnere miljø for både ansatte og produkter. Ved å redusere pulveringredienser i luften betydelig reduserer man risikoen for at ansatte blir syke og blir borte fra jobb, og for at de får langsiktige åndedrettsproblemer. Alt dette resulterer i økt produktivitet. Forbedret luftkvalitet reduserer også risikoen for produktforurensning, som igjen øker levetiden og kvaliteten på produktene og reduserer risikoen for at maskiner blir tilstoppet og ikke fungerer. Renere luft betyr med andre ord friskere ansatte, forbedret produktkvalitet, mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader.

Friskere personale/bedre arbeidsmiljø

Sikret kvalitet og holdbarhet for produktene

Cost efficient

Lavere vedlikeholdskostnader

Økt produktivitet

Anbefalte produkter

QleanAir FS 30 Standard

Stillegående og effektiv luftrensing for mindre rom.

QleanAir FS 70 FG Standard

Spesialutviklet for den krevende næringsmiddelindustrien.

QleanAir FS 70 Standard

En allsidig og effektiv luftrenser for mange bruksområder.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En allsidig og effektiv luftrenser med ekstra kapasitet for industrielle bruksområder.