Produksjon av mat og drikke

Uansett om du driver med klargjøring eller produksjon av mat eller drikke, er renslighet et must for å sikre produktsikkerhet og høy kvalitet. Inneluftkvalitet er en viktig faktor for sikkerheten, kvaliteten og holdbarheten til produktene dine samt helsen til de ansatte. Det er mange hygienestandarder å ta hensyn til, og de er til for å beskytte produkter, ansatte og forbrukere og hjelpe bedriften din med å unngå kostbare problemer. Vi har flere løsninger for alle disse utfordringene, og for røykere.

Loading...

Utfordringer

Krysskontaminering mellom produkter kan føre til forringelse av produktene, og det kan også forårsake alvorlige allergisymptomer hos forbrukere. Luftbåren mikrobiell forurensning fra muggsporer og bakterier som salmonella, listeria og campylobacter reduserer kvaliteten og holdbarheten til produktene og truer helsen til forbrukerne. Partikkelforurensning som støv, pulveringredienser og forbrenningspartikler øker rengjøringskostnadene og skader produkter og utstyr. I tillegg kan disse utfordringene tære på helsen til de ansatte, noe som fører til fravær og produktivitetstap. Arbeidere innen matproduksjon har en av de høyeste skade- og sykdomsratene sammenlignet med andre bransjer, ifølge Tasa-gruppen. En annen utfordring er røyking. Anleggene i denne bransjen har en tendens til å være store, og røyking ute betyr lengre røykepauser, noe som ikke er ideelt for produktiviteten.

Loading...
Loading...

Løsninger

Hver detalj i FS 70 Food Grade-serien er designet i nært samarbeid med næringsmiddelindustrien for å overholde ledende hygieniske standarder. Kraftig, energieffektiv og stillegående, med korrosjonsbestandig rustfritt stål, forseglet ramme, overflater uten hulrom og avrundede kanter for enkel rengjøring. Partikler fanges opp ved hjelp av flertrinnsfiltre plassert rett innenfor gitteret for å forhindre opphopning inne i enheten før den rensede luften returneres. Det finnes flere filterkonfigurasjoner og utløpstilbehør, slik at du kan lage en tilpasset løsning for ethvert behov. FS 70 Extra Capacity og FS 90 Standard egner seg også når det er behov for mer støvtilbakeholderkapasitet. S 60 er en av røykeløsningene vi anbefaler for å korte ned røykepausene og øke produktiviteten.

Tryggere miljø

Sikret kvalitet og
levetid på produktene

Mer produktivt personale

attractive

Enklere rengjøring

The QleanAir Difference

Vi leverer løsningene våre problemfritt som en service. Vi skreddersyr løsningen til dine behov ved å gjennomføre målinger og testing. Vi tar oss av installasjon, service og oppgraderinger, sikrer samsvar med forskrifter og fremtidssikrer løsningen. Vi leverer friheten til ren luft – slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe.

Anbefalte produkter

QleanAir FS 70 FG Standard

Spesialutviklet for den krevende næringsmiddelindustrien.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En allsidig og effektiv luftrenser med ekstra kapasitet for industrielle bruksområder.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftig luftrenser for jobber i stor skala. Egnet til næringsmiddelindustri, produksjonsindustri, logistikksentre og lagre.

QleanAir FS 70 FG HEPA

For svært sensitive miljøer i næringsmiddelindustrien.