Pulveringredienser

Udfordringer

Pulveringredienser er tørstoffer, der består af meget fine partikler. Pulverformen bruges generelt til transport eller opbevaring, før væske tilsættes for at skabe det færdige produkt – både inden for føde- og drikkevareproduktion og i andre produktionsindustrier. Pulveringredienser anvendes desuden i medicinsk produktion af farlige lægemidler. Når pulverpartikler er tilstrækkeligt små, bliver de let luftbårne og kan forblive svævende i luften i meget lang tid. Dette sker typisk, når pulveret produceres, pakkes eller udpakkes med henblik på opblanding. Pulveringredienser kan indåndes, klæber til andre overflader og er ofte brændbare.

Loading...

Anvendelsesområder

Pulveringredienser anvendes typisk i føde- og drikkevareindustrien samt i andre produktionsindustrier, hvor de har en direkte indvirkning på kvaliteten af indeluften. Faciliteter, hvor pulveringredienser håndteres, har ofte en høj partikelbelastning med høje omkostninger til rengøring og vedligeholdelse af udstyr til følge. Dårlig luftkvalitet kan gøre det vanskeligt at opfylde standarderne for teknisk renlighed. Kontaminering af produkter og spredning af skimmelsporer er andre vanskelige udfordringer, der er skadelige for produkternes kvalitet og holdbarhed samt forbrugernes sundhed. Når pulveringredienser indåndes, kan de forårsage alvorlige sundhedsproblemer på både kort og længere sigt. Disse problemer kan være alt fra luftvejssygdomme og allergier til hjerte-kar-sygdomme og lungekræft. Store mængder partikler fra pulveringredienser i luften udgør desuden en alvorlig eksplosions- og brandfare, især i bagerier.

Loading...
Loading...

Løsninger

Med vores løsninger til luftrensning kan du forbedre luftkvaliteten på dine faciliteter og sikre et renere og sundere miljø for både medarbejdere og produkter. En betydelig reduktion af pulveringredienserne i luften fører til øget produktivitet​, idet det mindsker risikoen for, at medarbejderne bliver syge og må tage fri fra arbejde eller endda får langvarige luftvejsproblemer. Forbedret luftkvalitet reducerer desuden risikoen for kontaminering af produkterne, hvilket igen øger produkternes levetid og kvalitet samt reducerer risikoen for tilstopning og funktionsfejl i maskinerne. Med andre ord er renere luft lig med sundere medarbejdere, bedre produktkvalitet, mindre nedetid og lavere omkostninger til vedligeholdelse.

Sundere personale/bedre arbejdsmiljø

Sikret produktkvalitet og -holdbarhed

Cost efficient

Lavere omkostninger til vedligeholdelse

Øget produktivitet​

Anbefalede produkter

QleanAir FS 30 Standard

Støjsvag og effektiv luftrensning til mindre rum.

QleanAir FS 70 FG Standard

Specielt udviklet til den krævende føde- og drikkevareindustri.

QleanAir FS 70 Standard

En alsidig og effektiv luftrenser til mange applikationer.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En alsidig og effektiv luftrenser med ekstra kapacitet til industrielle applikationer.