Pulveringredienser

Utmaningar

Pulveringredienser är torra substanser som består av mycket fina partiklar. Pulverformen används i allmänhet för transport eller lagring innan vätska tillsätts för att skapa den färdiga produkten inom livsmedels- och dryckesindustrin och andra tillverkningsindustrier. Det används också vid medicinsk produktion av farliga läkemedel. När pulverpartiklarna är tillräckligt små blir de lätt luftburna och kan vara svävande i luften under mycket lång tid. Detta sker vanligtvis när pulvret produceras, förpackas eller packas upp för att blandas. Pulveringredienser kan inhaleras, fastnar på andra ytor och är ofta brännbara.

Loading...

Användningsområden

Pulveringredienser används vanligtvis inom livsmedels- och dryckesindustrin samt inom andra produktionsindustrier där de har en direkt inverkan på inomhusluftens kvalitet. Anläggningar där pulveringredienser hanteras har ofta en hög partikelbelastning med höga kostnader för rengöring och underhåll av utrustningen. Dålig luftkvalitet kan göra det svårt att uppfylla standarderna för teknisk renhet. Kontaminering av produkter och spridning av mögelsporer är andra svåra utmaningar som är skadliga för produkternas kvalitet och hållbarhet samt för konsumenternas hälsa. När man andas in pulveringredienserna orsakar de allvarliga hälsoproblem, både på kort och lång sikt. Från andningsproblem och allergier till hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer. Att ha många partiklar från pulveringredienser i luften innebär också en allvarlig explosions- och brandrisk, särskilt i bagerier.

Loading...
Loading...

Lösningar

Med våra lösningar för luftrening kan du förbättra luftkvaliteten i dina lokaler, vilket ger en renare och hälsosammare miljö för både anställda och produkter. En betydande minskning av pulveringredienser i luften minskar risken för att de anställda blir sjuka och måste vara borta från arbetet, eller till och med får långvariga luftvägsproblem, vilket leder till ökad produktivitet. Förbättrad luftkvalitet minskar också risken för produktkontaminering, vilket i sin tur ökar produkternas livslängd och kvalitet samt minskar risken för att maskinerna sätts igen och att det uppstår fel på dem. Med andra ord innebär renare luft friskare anställda, bättre produktkvalitet, mindre stilleståndstid och lägre underhållskostnader.

Friskare personal/bättre arbetsmiljö

Säkerställde produkternas
kvalitet och hållbarhet

Cost efficient

Lägre kostnader för underhåll

Ökad produktivitet

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 30 Standard

Ljudlös och effektiv luftrening för mindre utrymmen.

QleanAir FS 70 FG Standard

Speciellt utvecklad för den krävande livsmedels- och dryckesindustrin.

QleanAir FS 70 Standard

En mångsidig och effektiv luftrenare för många användningsområden.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En mångsidig och effektiv luftrenare med extra kapacitet för användning inom industrin.