Składniki w proszku

Wyzwania

Składniki w proszku to suche substancje składające się z bardzo drobnych cząsteczek. W ramach produkcji żywności i napojów oraz w innych branżach produkcyjnych wielu przypadkach składniki są transportowane lub przechowywane w postaci sproszkowanej przed dodaniem cieczy w celu wytworzenia gotowego produktu. Składniki sproszkowane stosuje się również do produkcji niebezpiecznych leków. Jeśli cząsteczki proszku odpowiednio drobne , łatwo unoszą się w powietrzu i mogą pozostawać zawieszone w powietrzu przez bardzo długi czas. Zwykle dzieje się tak w trakcie produkcji, pakowania i mieszania proszków. Składniki w proszku mogą przedostawać się do dróg oddechowych, osiadać na różnych powierzchniach, a niektóre z nich są łatwopalne.

Loading...

Obszary zastosowań

W wielu przypadkach składniki w proszku są stosowane w branży produkcji żywności i napojów, a także w innych branżach produkcyjnych. Mają wtedy bezpośredni wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach. W obiektach, w których wykorzystuje się składniki w proszku, często występuje wysoki poziom zapylenia, co wiąże się z wysokimi kosztami czyszczenia i serwisowania sprzętu. Niska jakość powietrza może utrudnić osiągnięcie standardów czystości technologicznej. Zanieczyszczenie produktów i rozprzestrzenianie się zarodników pleśni to inne poważne problemy, które obniżają jakość oraz trwałość produktów, a także zagrażają zdrowiu konsumentów. Składniki w proszku, które przedostają się do dróg oddechowych powodują poważne problemy zdrowotne, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długofalowej. Mogą wywoływać schorzenia układu oddechowego, alergie, choroby układu krążenia i raka płuc. Zawieszenie dużych ilości cząsteczek proszku w powietrzu wiąże się również z poważnym zagrożeniem wybuchem lub pożarem, zwłaszcza w piekarniach.

Produkcja żywności i napojów
Branża produkcyjna
Loading...
Loading...

Rozwiązania

Za pomocą naszych rozwiązań do oczyszczania powietrza, można znacznie poprawić jakość powietrza w obiektach i zapewnić bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko z korzyścią dla wszystkich użytkowników oraz produktów. Dzięki znacznemu ograniczeniu ilości cząsteczek proszków w powietrzu zmniejsza się również ryzyko zachorowania pracowników, poziom absencji w pracy, a także przewlekłych problemów z oddychaniem, co w rezultacie przyczynia się do zwiększenia produktywności. Lepsza jakość powietrza zmniejsza również ryzyko zanieczyszczenia produktów, podnosząc ich trwałość i jakość, a także redukuje ryzyko zatykania się i awarii maszyn. Innymi słowy, czystsze powietrze oznacza zdrowszych pracowników, lepszą jakość produktów, mniej przestojów i niższe koszty konserwacji.

Zdrowszy personel/atrakcyjniejsze środowisko pracy

Zapewniona jakość i okres trwałości produktów

Cost efficient

Niższe koszty konserwacji

Zwiększona produktywność

Rekomendowane produkty

QleanAir FS 30 Standard

Ciche i wydajne oczyszczanie powietrza w mniejszych przestrzeniach.

QleanAir FS 70 FG Standard

Model opracowany specjalnie dla wymagającej branży przemysłu produkcji żywności i napojów.

QleanAir FS 70 Standard

Wszechstronny i wydajny oczyszczacz powietrza do wielu zastosowań.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

Wszechstronny i wydajny oczyszczacz powietrza o zwiększonej wydajności do zastosowań przemysłowych.