Hopp til innhold

Luftrensing: ikke til å komme utenom med tanke på sikkerheten når skolene åpner i Tyskland

QleanAir Scandinavia støtter over 140 tyske skoler med luftrensere. Med HEPA 14-filtre reduserer de konsentrasjonen av aerosoler i luften og forbedrer luftsirkulasjonen. Det er sårt tiltrengt, for mange tyske skoler lider under dårlig ventilasjon.

De fleste tyske delstater gjenåpner for tiden skoler og barnehager – noen med restriksjoner, andre bare med skiftende klasser. Men det gjenstår å ta debatten i samfunnet. Noen mener det er et presserende behov for at barna får klasseromsundervisning, mens andre er redde for å lette på restriksjonene for tidlig og risikere mer smitte, mutasjoner og en mulig tredje bølge. Det er tvil om hvorvidt skolene er forberedt på klasseromsundervisning. Man bekymrer seg spesielt om luftkvaliteten, for mange skoler i Tyskland er bygget før andre verdenskrig uten riktig ventilasjon eller til og med uten mulighet for å åpne vinduene.

«Riktig ventilasjon i skolene er et viktig tiltak mot koronavirus. Frisk luft har øverste prioritet», sier Tobias Willi, CEO i QleanAir Scandinavia GmbH. «Men vi må også finne løsninger for klasserom med dårlig ventilasjon eller uten vinduer. Her kan frittstående luftrensere være et verdifullt hjelpemiddel. Det er ikke for ingenting at flere ulike delstater har satt i gang finansieringsprogrammer som støtter skoler ved kjøp av luftrensere.»

Luftrensere forbedrer luftkvaliteten

Luftrensere med høy luftfiltereffektivitet sikrer konstant luftsirkulasjon. De er utstyrt med et HEPA 14-filter, noe som reduserer konsentrasjonen av svevepartikler som virus og bakterier. QleanAirs FS 30 HEPA og FS 70 HEPA har en tredjeparts sertifisert systemfiltreringseffektivitet som tilsvarer eller overgår ytelsen til hovedfilteret (99,995 %). For kritiske bruksområder som i helsevesenet eller skoler er det viktig å velge en luftrenser med et filterhus som ikke lekker.

«Luftrensere kan selvfølgelig ikke eliminere risikoen for infeksjon, men de kan kontinuerlig redusere partikkelkonsentrasjonen i et rom og dermed effektivt forbedre luftkvaliteten over tid.»

– Tobias Willi

420 QleanAir-produkter i tyske skoler

QleanAir har nesten 420 luftrensere i bruk eller bekreftet for installasjon ved over 140 tyske skoler og barnehager, blant annet i Berlin, Ebersberg, Ettal, Lübbecke, Ludwigshafen, Schwalbach og Main-Taunus-distriktet. For standard klasserom med et areal på ca. 70 m2 eller lærerrom anbefaler QleanAir FS 30 HEPA eller FS 70 HEPA. Begge produktene er utstyrt med et flertrinns HEPA 14-filter som er sertifisert i henhold til EN1822, er enkle å installere og overbeviser ved at de er ekstremt stillegående. Dette gjør at undervisning og konsentrasjon ikke forstyrres.

Ren luft bør være en langsiktig prioritet

QleanAir har nesten 420 luftrensere i bruk eller bekreftet for installasjon ved over 140 tyske skoler og barnehager, blant annet i Berlin, Ebersberg, Ettal, Lübbecke, Ludwigshafen, Schwalbach og Main-Taunus-distriktet. For standard klasserom med et areal på ca. 70 m2 eller lærerrom anbefaler QleanAir FS 30 HEPA eller FS 70 HEPA. Begge produktene er utstyrt med et flertrinns HEPA 14-filter som er sertifisert i henhold til EN1822, er enkle å installere og overbeviser ved at de er ekstremt stillegående. Dette gjør at undervisning og konsentrasjon ikke forstyrres. «Offentlig sektor må legge større vekt på spørsmålet om ren luft, for det vil fortsette å følge oss etter korona», sier Tobias Willi. «Det er ikke uvanlig i Tyskland at barn fortsatt blir undervist i bygninger fra før andre verdenskrig. Det er presserende å få tilpasset disse til dagens og fremtidens krav når det gjelder energi, teknologi og ventilasjon og finne intelligente luftrensingsløsninger for fremtiden. QleanAir er glad for å støtte tyske skoler i dette arbeidet.»

Finansieringsalternativer og Lifetime Performance Guarantee med en partner som tilbyr fullservice

Med QleanAir Scandinavia får skolene en pålitelig og allsidig tjeneste med Lifetime Performance Guarantee og regionale kontakter: QleanAir støtter skolene i arbeidet med å finne den beste luftrensingsløsningen ved å gjøre en situasjonsanalyse på stedet – og så ta seg av installasjon, vedlikehold og filterskift. Sistnevnte gjøres forebyggende, det vil si før skiftintervallet blir kritisk. En annen fordel med QleanAir er at skoler og kommuner enten kan kjøpe luftrensere eller leie dem i en bestemt periode.

Relaterte produkter

Relaterte bruksområder

Relatert materiale

Share This Story, Choose Your Platform!