QleanAir Scandinavia hjälper över 140 tyska skolor med luftrenare. Med hjälp av HEPA 14-filter minskar de koncentrationen av aerosoler i luften och förbättrar luftcirkulationen. Det behövs verkligen eftersom många tyska skolor lider av dålig ventilation.

De flesta tyska förbundsländer håller för närvarande på att öppna sina skolor och förskolor igen – ibland med restriktioner, ibland endast med alternerande klasser. Men samhällsdebatten kvarstår. Medan vissa anser att det är brådskande att återgå till klassrumsundervisning för barn är andra fortfarande rädda för att lätta på restriktionerna för tidigt, på grund av risken för smitta, mutationer och en eventuell tredje våg. Det råder tvivel om huruvida skolorna är förberedda för klassrumsundervisning. Luftkvaliteten är särskilt viktig eftersom många skolor i Tyskland är från tiden före andra världskriget, utan ordentlig ventilation eller ens möjlighet att öppna fönstren.

”Korrekt ventilation i skolor är en viktig åtgärd mot coronaviruset, och frisk luft har högsta prioritet”, säger Tobias Willi, CEO vid QleanAir Scandinavia GmbH. ”Men man måste också hitta lösningar för klassrum med dålig ventilation eller utan fönster. Fristående luftrenare kan vara ett värdefullt komplement här. Flera förbundsländer har därför startat finansieringsprogram för att stödja skolor vid inköp av luftrenare.”

Qleanair Luebbecke

Luftrenare förbättrar luftkvaliteten

Luftrenare med en hög luftfiltreringseffekt säkerställer en konstant luftcirkulation. De är utrustade med ett HEPA 14-filter som också minskar koncentrationen av luftburna partiklar som virus och bakterier. QleanAirs FS 30 HEPA och FS 70 HEPA har en av tredje part certifierad filtreringseffektivitet på systemnivå som är lika med eller överträffar huvudfiltrets prestanda (99,995 %). För kritiska tillämpningar, t.ex. inom hälsovård eller skolor, är det viktigt att välja en luftrenare som endast återcirkulerar renad luft.

”Luftrenare kan naturligtvis inte eliminera risken för infektion, men de kan kontinuerligt minska partikelkoncentrationen i ett rum och därmed effektivt förbättra luftkvaliteten med tiden”.

– Tobias Willi

420 QleanAir-produkter i tyska skolor

QleanAir har nästan 420 luftrenare i bruk eller som är bekräftade för installation i över 140 tyska skolor och förskolor, till exempel i Berlin, Ebersberg, Ettal, Lübbecke, Ludwigshafen, Schwalbach och Main-Taunus-distriktet. För standardklassrum med en yta på cirka 70 m2 eller lärarrum rekommenderar QleanAir FS 30 HEPA eller FS 70 HEPA. Båda produkterna är utrustade med ett HEPA 14-filter i flera steg och är certifierade enligt EN1822, är lätta att installera och övertygar med sin extremt tysta drift. Detta innebär att undervisningen och elevernas koncentration inte försämras.

Qleanair Luebbecke 3

Ren luft bör vara en långsiktig prioritering

QleanAir har nästan 420 luftrenare i bruk eller som är bekräftade för installation i över 140 tyska skolor och förskolor, till exempel i Berlin, Ebersberg, Ettal, Lübbecke, Ludwigshafen, Schwalbach och Main-Taunus-distriktet. För standardklassrum med en yta på cirka 70 m2 eller lärarrum rekommenderar QleanAir FS 30 HEPA eller FS 70 HEPA. Båda produkterna är utrustade med ett HEPA 14-filter i flera steg och är certifierade enligt EN1822, är lätta att installera och övertygar med sin extremt tysta drift. Detta innebär att undervisningen och elevernas koncentration inte försämras. ”Den offentliga sektorn måste lägga större vikt vid frågan om ren luft eftersom den kommer att fortsätta att följa oss efter corona,” säger Tobias Willi. I Tyskland är det inte ovanligt att barn fortfarande undervisas i byggnader från tiden före andra världskriget. Vi måste snarast anpassa dessa till dagens och framtidens krav på energi, teknik och ventilation och hitta intelligenta luftreningslösningar för framtiden. På QleanAir är vi glada över att kunna stödja tyska skolor i detta.”

Finansieringsalternativ och Lifetime Performance Guarantee med en fullservicepartner

Med QleanAir Scandinavia kan skolor räkna med en pålitlig och heltäckande tjänst med Lifetime Performance Guarantee och regionala kontakter: QleanAir hjälper skolor att hitta den bästa luftreningslösningen genom en situationsanalys på plats – och tar sedan även hand om installation, underhåll och filterbyte. Det senare görs i förebyggande syfte, dvs. innan bytesintervallet blir kritiskt. En annan fördel med QleanAir är att skolor och kommuner antingen kan köpa luftrenarna eller hyra dem för en viss tid.

Relaterade produkter

QleanAir FS 30 HEPA

Enastående HEPA-filtrering, tyst med ett litet fotavtryck. Passar bra för vård- och omsorgsinrättningar och andra gemensamma utrymmen.

QleanAir FS 70 HEPA

HEPA-filtrering, tyst drift för större rum. Lämpar sig för vård- och omsorgsinrättningar och andra delade utrymmen.

Relaterade användningsområden

Livsmedels- och dryckesindustrin

Relaterat material

Kundcase:

Karolinska Universitetssjukhuset

Livsmedelsproduktion: Arbetarskydd, statistik och lösningar
Tillbaka till arbetet – fem steg för att skapa en säker arbetsplats