Hopp til innhold
QleanAir virus

QleanAir Scandinavia er partner i det nylig lanserte Virus- og pandemifondet

Virus- og pandemifondet ble etablert 23. januar av 250 svenske virusforskere, og QleanAir Scandinavia har vært partner helt fra begynnelsen. Virus- og pandemifondet ønsker å styrke forskningen og spre kunnskap med sikte på å bekjempe infeksjoner og pandemier forårsaket av virus i fremtiden.

I nært samarbeid med helsesektoren har QleanAir jobbet forebyggende for å redusere mengden viruspartikler i luften ved å utvikle nye luftrensingsløsninger. Først jobbet vi med infeksjonsenheten på Danderyd med sikte på å minimere luftbåren infeksjon i isolasjonsavdelingene. Og senest under koronapandemien jobbet vi for å beskytte de ansatte på intensivavdelingene ved Karolinska Universitetssykehus. QleanAir har valgt å samarbeide med Virus- og pandemifondet for å utdype sin kunnskap om virus og for å kunne utvikle enda mer effektive luftrensingsløsninger i fremtiden. QleanAir ønsker også å gi virusforskere relevant ekspertkunnskap om hvordan man renser luft for å redusere infeksjon.

«Koronapandemien har satt søkelys på at samfunnet vårt ikke er godt forberedt på denne typen pandemi. Vi ønsker å bidra til forskningen slik at vi er bedre rustet for fremtiden.»

– Henrik Fernsund, driftsdirektør hos QleanAir Scandinavia

Niklas Arnberg, formann i Svenska sällskapet för virologi

Koronapandemien har rammet verden hardt, men vanlig forkjølelse er også en stor byrde for samfunnet. Forkjølelse anslås å koste det svenske samfunnet 26,5 milliarder svenske kroner hvert år. Foreldre som blir hjemme fra jobb for å ta hånd om syke barn, koster den svenske trygdeordningen 7 milliarder svenske kroner i året. En stor del av disse sykdommene er sannsynligvis forårsaket av virus.

«Målet med Virus- og pandemifondet er å styrke svensk forskning og på sikt bidra til utvikling av flere antivirale legemidler og vaksiner. Men målet er også å øke forståelsen av den sosiale effekten av virusinfeksjoner og undersøke for eksempel parametere som luftkvalitet, som er et ganske uutforsket område.»

– Niklas Arnberg, leder av Svenska sällskapet för virologi og professor i virologi ved Umeå Universitet
Virus- og pandemifondet har som mål å styrke svensk virusforskning og motvirke pandemier forårsaket av virus i fremtiden. Bak initiativet står den uavhengige ideelle organisasjonen Svenska sällskapet för virologi, som ble etablert i 2009 og samler mer enn 250 svenske virusforskere for å dele kunnskap på feltet.

Relaterte produkter

Relaterte bruksområder

Relatert materiale

Share This Story, Choose Your Platform!