Hopp til innhold

Ren samvittighet

Å ha ren samvittighet er som regel et viktig prinsipp for alle som ønsker å gjøre en god jobb, ikke minst i bakeribransjen. Ren luft i bakerimiljøet er like viktig for å lykkes. Luftkvaliteten kan være avgjørende for helsen til de ansatte og produkter i topp kvalitet.
Kornallergi, bakerastma… Dette er alle alvorlige tilstander som du absolutt vil unngå når du driver i bakeribransjen. Dessverre er denne typen sykdommer ganske vanlig, og de kan oppstå hvis arbeidsmiljøet ikke er helt på topp. Bakerastma kan være forårsaket av luftbårne stoffer som melstøv og muggsporer i arbeidsmiljøet. Muggsporer slippes ofte ut i luften ved håndtering av mel.

«Vi oppdaget at markedet manglet en luftrenser som er optimalisert for matindustrien. Her trengs det løsninger som gjør det enkelt for ansatte å holde arbeidsmiljøet rent samtidig som de overholder de strenge miljøkravene i næringsmiddelindustrien.»

– Bo Dolk-Petersson, VP Research and Development hos QleanAir.

Ansatte kan oppleve en rekke symptomer, blant annet gastrointestinale problemer, eksem eller elveblest, øvre luftveisproblemer og astma. I verste fall kan de også få alvorlige allergiske reaksjoner, eller såkalt anafylaktisk sjokk, som gir seg utslag i et raskt blodtrykksfall. I alvorlige tilfeller vil bakere som rammes, ende opp med å måtte bytte yrke, for når problemene først har utviklet seg, er det uklokt å fortsette i dette miljøet. Sammenlignet med mange andre bransjer har næringsmiddelindustrien mange ulykker og høyt sykefravær blant de ansatte. Det er mange ulike årsaker til dette, som feil maskindrift, feil håndtering av kjemikalier og tunge løft. Mangler i det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet virker imidlertid også inn. Den svenske arbeidsmiljøloven sier at det er arbeidsgiver som har det øverste ansvaret for å sikre at arbeidet kan utføres i et sunt og trygt arbeidsmiljø, og for å forebygge yrkesrelaterte sykdommer og ulykker. Med dette i tankene må en arbeidsgiver identifisere hvordan man oppnår et sunt og trygt arbeidsmiljø, og gjennomføre en risikovurdering.

Luftkvalitet er en kritisk faktor og dobbelt så viktig i et bakerimiljø. Ikke bare for å sikre helsen til de ansatte, men også for å holde produktene rene og frie for forurensninger. Når man håndterer melprodukter, er muggsporer ofte en uønsket ingrediens som kommer med på kjøpet. Dette er ikke noe en produsent vil ha i det ferdige brødet, da det forkorter holdbarheten. Hvis luftrensingen ikke er i på topp, kan det også havne andre typer allergener i produktene. For bedrifter som baker glutenfrie produkter, er det enda viktigere å holde produksjonsområdet fritt for melpartikler som inneholder gluten.
Det finne mange tekniske løsninger for å forbedre luftkvaliteten. QleanAir Scandinavia er et svensk børsnotert selskap med hovedkontor i Solna, like utenfor Stockholm. Vi har over 30 års erfaring innen luftrensingsløsninger. Vi leverer produkter og løsninger for å forbedre luftkvaliteten. QleanAir begynte sin reise med å produsere luftrensere for å fjerne tobakksrøyk, men i dag tilbyr selskapet løsninger for et bredt spekter av bruksområder og miljøer. Selskapets produkter og løsninger selges over hele verden. Produkter som nøkkelferdige og modulære renrom bygges for å sikre optimal luftrensing i innendørsmiljøer i bruksområder som sykehus, helseteknologibransjen, næringsmiddelindustrien osv. Det betyr rett og slett at vi minimerer antallet uønskede partikler i luften, avhengig av type virksomhet og aktivitet.

QleanAir har nå utviklet en luftrenser som er spesielt tilpasset næringsmiddelindustrien, og til miljøer som for eksempel bakerier.

Luftrenseren, med et navn som nesten kan assosieres med rakettvitenskap, heter «QleanAir FS 70 FG». Som alle QleanAir-luftrensere er den basert på mekanisk luftrenseteknologi og har automatisk luftstrømskontroll. Dette systemet har også funksjoner som er spesielt tilpasset næringsmiddelindustriens hygienekrav: ramme i rustfritt stål, forseglinger og pakninger i næringsmiddelkvalitet, samt glatte og avrundede kanter.

«Vi støtte på mange utfordringer da vi skulle designe dette systemet til næringsmiddelindustrien, spesielt når vi skulle sikre at materialer ikke setter seg fast i maskinen, siden det kan forårsake muggvekst. Derfor var det viktig å eliminere mellomrom mellom metalldeler, skruehull og lignende. Kravet var i hovedsak at produktet skulle være helt glatt og lett å rengjøre.»  FS 70 FG er bygget med det i tankene, og har selvfølgelig renseteknologi som overholder gjeldende standarder for næringsmiddelindustrien.

– Bo Dolk-Petersson

I de fleste tilfeller innebærer en luftrensingløsning fra QleanAir at kunden leier systemet med en serviceavtale – QleanAir er ansvarlig for all pleie og vedlikehold.
«Dette betyr at kunden ‘kjøper ren luft’ av oss, mens vi tar oss av alt det praktiske», forklarer Bo Dolk-Petersson. Apropos «kjøpe», hva koster en luftrensingsløsning fra QleanAir?
«Vel, det er vanskelig å si nøyaktig», sier Bo Dolk-Petersson. «Prisen avhenger av mange faktorer, inkludert kontraktsperioden, hvilken type/modell av luftrensersystemet som kreves, type filter og serviceintervallet. Et grovt anslag kan være en månedlig kostnad på mellom 200 og 400 euro.
For et større bakeri med en mer industriell produksjon kan såkalte renromsløsninger være et alternativ. Det innebærer å bygge et ‘rom i rommet’ der luftrensesystemet er installert, atskilt fra det ‘normale’ miljøet ved hjelp av tilpassede luftlommer.
Slike løsninger kan tilpasses til den plassen som er tilgjengelig, og selvfølgelig til virksomhetstypen. Innen bakeribransjen mener jeg at renromsløsninger vil egne seg under tilberedningsprosessen, med rene soner for pakkeavdelinger. Dette systemet vil også være nyttig for et spesialbakeri som produserer glutenfrie produkter», sier Bo Dolk-Petersson.

Slik fungerer det

1 Inntak – luftinntak

Inntaket på FS 70 FG er plassert på forsiden av enheten for å maksimere inntaksvolumet. Av sikkerhetsmessige årsaker er inntaket beskyttet av et gitter. Filtrene er plassert rett bak inntaksgitteret for å eliminere tomrom der partikler og mikrobiologiske forurensninger kan samle seg over tid.

2 Filtrering – separasjon av kontaminanter

Gjennom filtreringsteknologien fanges og fjernes skadelige partikler og luftbårne forurensninger effektivt fra luften i flere trinn, ved hjelp av et sett med mekaniske filtre tilpasset bransjens unike behov.

3 Utløp – renset luft sendes tilbake til miljøet

Etter at luften er renset for svevepartikler og skadelige forurensninger, føres den tilbake i rommet gjennom utløp som kan tilpasses for å skape optimal sirkulasjon, eller for å sende den rene luften til et bestemt område.

Relaterte produkter

Relaterte bruksområder

Share This Story, Choose Your Platform!