Virus- och pandemifonden grundades den 23 januari av 250 svenska virusforskare och QleanAir Scandinavia har varit med från början som partner. Virus- och pandemifonden vill stärka forskningen och sprida kunskap i syfte att bekämpa infektioner och pandemier orsakade av virus i framtiden.

QleanAir arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvårdssektorn förebyggande för att minska mängden viruspartiklar i luften genom att utveckla nya luftreningslösningar. Användes först på infektionskontrollenheten i Danderyd, i syfte att minimera luftburna infektioner på isoleringsavdelningar. Och senast under coronapandemin för att skydda personalen på intensivvårdsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. QleanAir har valt att samarbeta med Virus- och pandemifonden för att fördjupa sin kunskap om virus och för att kunna utveckla ännu effektivare luftreningslösningar i framtiden. QleanAir vill också förse virusforskare med relevant expertkunskap om hur man renar luft för att minska infektionen.

”Coronapandemin har lyft fram det faktum att vårt samhälle inte är förberett för den här typen av pandemi. Vi vill bidra till forskningen så att vi blir bättre rustade inför framtiden”

– Henrik Fernsund, CMO på QleanAir Scandinavia

Niklas Arnberg

Niklas Arnberg, ordförande i Svenska Sällskapet för Virologi

Coronapandemin har drabbat världen hårt, men vanliga förkylningar är också en stor börda för samhället. Vanliga förkylningar beräknas kosta det svenska samhället 26,5 miljarder kronor varje år. Föräldrar som stannar hemma för att ta hand om sjuka barn kostar Försäkringskassan 7 miljarder kronor per år. En stor del av dessa sjukdomar orsakas sannolikt av virus.

”Syftet med Virus- och pandemifonden är att stärka den svenska forskningen och på lång sikt bidra till utvecklingen av fler antivirala läkemedel och vaccin. Men målet är också att öka förståelsen för de sociala effekterna av virusinfektioner och undersöka exempelvis parametrar som luftkvalitet, ett ganska outforskat område”

– Niklas Arnberg, ordförande i Svenska Sällskapet för Virologi och professor i virologi vid Umeå universitet

Svenska Sällskapet för Virologi arbetar för att stärka svensk virusforskning och motverka pandemier orsakade av virus i framtiden. Bakom initiativet står den oberoende ideella föreningen Svenska Sällskapet för Virologi som bildades 2009 och samlar mer än 250 svenska virusforskare för att dela med sig av kunskap inom området.

Relaterade produkter

QleanAir FS 30 HEPA

Enastående HEPA-filtrering, tyst med ett litet fotavtryck. Passar bra för vård- och omsorgsinrättningar och andra gemensamma utrymmen.

QleanAir FS 70 HEPA

HEPA-filtrering, tyst drift för större rum. Lämpar sig för vård- och omsorgsinrättningar och andra delade utrymmen.

Relaterade användningsområden

Hälso- och sjukvård
Virus och bakterier​

Relaterat material

Kundcase:

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska UniversitetssjukhusetKarolinska Universitetssjukhuset bryter ny mark för att skydda personalen mot coronaviruset
Med ren luft i påsen