Spring til indhold

Derfor kan der være brug for luftrensere i (næsten) alle brancher

Mange virksomheder og organisationer har dårlig eller skadelig indeluft, hvilket kan have en betydelig indflydelse på menneskers sundhed, produkters kvalitet og effektiviteten af forskellige processer, og i sidste ende på virksomhedens samlede resultater. Der er ofte en begrænset bevidsthed om disse udfordringer, og det er en almindelig misforståelse, at bygningens ventilationssystem alene er tilstrækkeligt for at sikre et rent indeklima.

Støv i lagerbygninger og logistikhaller

Det er ofte forskellige udfordringer, som de forskellige brancher oplever. Inden for lager og logistik er de vigtigste kilder til luftforurening gaffeltrucks, kartoner og paller. Der dannes støv, når kartoner og paller gnider mod gulvet, og der dannes partikler, når truckdæk kører henover gulvet. Det er ikke kun et synligt problem i form af snavs på produkter og emballager, men det medfører også et dårligere arbejdsmiljø.

Forurenet luft inden for produktion og automatisering

I produktionsindustrien kan partikler og gasser fra produktionen påvirke både arbejdsmiljøet og maskinernes ydeevne. Forurenet luft kan føre til tilstoppede sensorer, forstyrrelser i maskinernes funktioner og kortere serviceintervaller. Partikler, der trænger ind i produkterne, er en særlig risikofaktor for både produktkvalitet og kundetilfredshed.

Kontaminering i fødevareindustrien

I fødevareindustrien kan luftbårne partikler som skimmelsvampe og bakterier spredes og forårsage kontaminering af færdige produkter, hvilket er særligt skadeligt for produkternes kvalitet, holdbarhed og levetid, men det har også en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet. Desuden kan tilsyneladende harmløse ingredienser udløse sundheds- og sikkerhedsproblemer og krydskontaminering mellem produktionslinjer.

Sundhedsrisici på skoler og kontorer

Vira og bakterier har en tendens til at sprede sig hurtigt på kontorer og skoler, og det kan potentielt føre til øget sygefravær, nedsatte kognitive evner og nedsat produktivitet blandt medarbejdere, kunder og studerende. Spredning af vira og bakterier kan også øge arbejdsgivernes omkostninger. Derudover er det vigtigt at understrege børns ret til et sundt skolemiljø, som gavner deres trivsel, indlæringsevne og generelle udvikling.

Vigtigheden af høj luftkvalitet i hospitalsmiljøer

Hospitaler er ikke fritaget for risikoen for spredning af vira og bakterier. Her befinder der sig desuden mange mennesker med svækket immunforsvar. Luftforurening er ikke kun et problem for patienterne, men risikerer også at påvirke personale og arbejdsgivere. Der er endda forskning, der bekræfter sammenhængen mellem luftforurening og antibiotikaresistens.

Sådan fungerer QleanAirs luftrensningsløsninger

QleanAir udvikler fleksible selvstændige luftrensere til professionelle og industrielle miljøer.  Med forskellige filterkonfigurationer er hver løsning skræddersyet til unikke behov, afhængigt af kundens udfordring og miljø. Gennem mekanisk filtrering i flere faser, gasfiltre og automatisk flowkontrol kan vi sikre en effektiv reduktion af partikler og gasser, hvilket giver renere indeluft over tid.

Vores luftrensningsløsninger er mobile og fleksible og kan tilpasses til forskellige formål. Ud over tilpasning af filtreringen kan luftrensere fungere som et supplement eller skabe rene rum eller områder til ekstra følsomme processer eller sætte rum under tryk for at beskytte mod skadelige processer.

Ved at investere i vores luftrensningsløsninger kan din virksomhed sikre et sundere arbejdsmiljø, renere produkter, mere effektive processer og optimere driften over tid.

Et skridt nærmere ren luft

Vi tilbyder ren luft som en service, og det inkluderer problemfri installation, løbende service og vedligeholdelse. Derudover sikrer vores unikke Lifetime Performance Guarantee, at vores luftrensere fungerer korrekt over tid.

Vi leverer den frihed, der følger med ren luft – så du kan fokusere på din virksomhed.

Kontakt os og få en gratis konsultation

Vi er glade for at kunne støtte dig på din rejse mod et sundere, sikrere og mere produktivt arbejdsmiljø. Du er velkommen til at kontakte os for at få en gratis konsultation.

Kontakt os

Læs mere om luftrensningsløsninger i produktionsindustrien

Læs mere om, hvordan luftrensning i produktionen fungerer, og hvordan den kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø, renere produkter, mindre vedligeholdelse og mere effektive processer:

Læs mere om luftrensning i produktionsindustrien

 

 


Share This Story, Choose Your Platform!