Spring til indhold
Luftreiniger in Produktionen

Hvornår bør du overveje selvstændige luftrensere i produktionshallen?

I produktionsindustrien er luftkvalitet ofte en vigtig faktor for et godt arbejdsmiljø, men også for at sikre høj teknisk renhed og længere produktlevetid – uanset om det er farmaceutiske produkter, plast, metal eller papir, der fremstilles. Ofte er der både generel ventilation og procesventilation installeret i lokalerne, men det løser ikke altid problemerne med dårlig luft eller mængden af partikler i luften.

Så hvordan ved du, om en separat luftrensningsløsning kan bidrage til yderligere effekt? Svaret er: Det afhænger af flere faktorer og kan variere meget.

Er der behov for selvstændige luftrensere?

For at afgøre, om der er behov for en separat luftrensningsløsning med selvstændige luftrensere, bør du starte med at evaluere, hvordan du klarer dig i forhold til eventuelle nationale grænseværdier for indeluft. Men selv om du ligger under grænseværdierne, betyder det ikke nødvendigvis, at luften er sund. Det er også vigtigt at tage hensyn til, hvordan medarbejderne opfatter arbejdsmiljøet. Er der potentielle risici for sundhedsproblemer på grund af biprodukter, der genereres under produktionsprocessen, og hvordan håndteres disse biprodukter? Desuden kan uregelmæssigheder i produktionsprocesser, som f.eks. maskinvedligeholdelse, produktionsstop eller kvalitetsproblemer, indikere, at der er et problem med indeklimaet.

Fire trin, du skal overveje

  1. Lav en uafhængig partikelmåling

Det første skridt mod ren luft er at måle partiklerne i den. En uafhængig partikelmåling kan hjælpe dig med at identificere, hvor højt partikelniveauet er i dit anlæg. Når man måler partikler i anlægget, er det vigtigt, at der foretages målinger forskellige steder i lokalerne, i nærheden af forskellige produktionsprocesser og andre områder, hvor der udføres arbejdsopgaver. Det giver dig et godt indblik i partikelniveauet i lokalerne og de variationer, der kan forekomme.

  1. Sammenlign partikelmålingen med nationale grænseværdier for indeluft

Hvordan er værdierne for indeluften i dit produktionsanlæg i forhold til de fastsatte grænseværdier? Er det nødvendigt at træffe foranstaltninger for at opfylde – eller endda nå et bedre niveau end – de nationale grænseværdier?

Grænseværdier fastsættes for at begrænse luftforureningen på en arbejdsplads. De er bindende i henhold til loven og må ikke overskrides. Den såkaldte hygiejniske grænseværdi er en vægtet vurdering af sundhedsrisikoen i forhold til, hvad der er både teknisk og økonomisk muligt at gøre på en arbejdsplads. Det vigtigste er at holde alle luftforurenende stoffer på så lave niveauer som muligt, og det kan en selvstændig luftrensningsløsning være med til at sikre.

  1. Få en idé om arbejdsmiljøet og medarbejdernes helbred

Hvordan er arbejdsmiljøet for dine medarbejdere? Er der risiko for helbredsproblemer eller nedsat produktivitet på grund af dårlig luftkvalitet? Dårlig luft, lugt osv. kan være en indikator på, at du har brug for luftrensning.

Der er et stort antal stoffer, både naturlige og kemiske, som er allergifremkaldende. Især når det drejer sig om stoffer, der kan udløse allergiske reaktioner i luftvejene, er de tilladte grænseværdier særligt strenge. Der er også partikler, som kan bidrage til en øget risiko for at udvikle alvorlige helbredsproblemer som astma, lungeinfektioner, hjerte-kar-sygdomme eller endda lungekræft. Folkhälsomyndigheten i Sverige understreger, at hvis medarbejderne oplever dårlig luft, lugt eller ubehag, skal det undersøges, og der skal udføres egenkontrol. Desuden er kontrol og udbedring af luftkvaliteten en del af det løbende arbejde med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen i henhold til reglerne om systematisk arbejdsmiljøarbejde. Tilføjelse af selvstændige luftrensere kan reducere skadelige partikler i rummet betydeligt.

  1. Evaluer eventuelle funktionsfejl i processerne

Har du lagt mærke til afvigelser i produktionsprocesserne? Kan dårlig luftkvalitet være en medvirkende årsag til maskinstop eller problemer med produktkvaliteten? Støv består af meget små faste partikler, som kan opstå fra både processer og materialer. Det lægger sig som et lag på alle former for overflader, ikke mindst maskiner, og det kan føre til øget behov for vedligeholdelse, maskinfejl og snavsede produkter.

En supplerende luftrensningsløsning med selvstændige luftrensere filtrerer store mængder støv og andre små partikler og gasser og kan beskytte dine maskiner og produktionsprocesser.

En investering og et strategisk tiltag

Ved at investere i en luftrensningsløsning, der består af selvstændige luftrensere som supplement til det eksisterende ventilationssystem, overholder du ikke bare regler og standarder, men det kan også være med til at forbedre dine medarbejderes arbejdsmiljø, kvaliteten af dine produkter og øge effektiviteten af dine processer, hvilket i sidste ende kan have en indvirkning på virksomhedens samlede resultater.

Hvilken luftrenser skal du vælge?

Hvilken luftrenser, der er den bedste, afhænger af din virksomheds behov, dvs. den type partikler eller gasser, der er i dine lokaler, lokalernes størrelse og de aktiviteter, der udføres der, osv. Lav din research, og få hjælp fra en ekspert, før du træffer en beslutning.

Et skridt nærmere ren luft

QleanAir har over 30 års erfaring med at udvikle skræddersyede luftrensningsløsninger, herunder selvstændige luftrensere. Vores skræddersyede løsninger beskytter mennesker, produkter og processer ved at tilgodese specifikke behov i produktionsanlæg.

Vi er med dig på vejen mod et sundere, sikrere og mere produktivt arbejdsmiljø. Kontakt os for en gratis konsultation.

Kontakt os

 

Læs mere om luftrensningsløsninger i produktionsindustrien

Læs mere om, hvordan luftrensning i produktionen fungerer, og hvordan det kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø, renere produkter, mindre vedligeholdelse og mere effektive processer:

Læs mere om luftrensning i produktionsindustrien

 


Share This Story, Choose Your Platform!