Hoppa till innehåll

Därför kan luftrenare behövas i (nästan) alla branscher

Många företag och verksamheter har bristande eller skadlig inomhusluft som kan ha en betydande inverkan på både människors hälsa, produkters kvalitet och olika processers effektivitet, och i slutändan företagets övergripande resultat. Ofta finns en begränsad medvetenhet om dessa utmaningar, och en vanlig missuppfattning är att byggnadens ventilationssystem ensamt är tillräckligt för att säkerställa ren inomhusluft.

Damm i lager och logistikhallar

Ofta har olika branscher olika utmaningar. Inom lager och logistik är det främst truckar, kartonger och pallar som är källan till luftföroreningar. Damm genereras när kartonger och pallar nöts mot golvet, och partiklar bildas när truckdäcken slits mot golvet. Detta är inte enbart ett synligt problem med smuts på produkter och paket utan bidrar också till försämrad arbetsmiljö.

Förorenad luft inom tillverkning och automation

I tillverkningsindustrin kan partiklar och gaser från produktionen påverka både arbetsmiljön och maskinernas prestanda. Förorenad luft kan leda till igentäppta sensorer, störningar i maskinfunktioner och förkortade serviceintervaller. Partiklar som tränger in i produkterna utgör en särskild riskfaktor för både produktkvalitet och kundnöjdhet.

Kontaminering inom livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin finns risk att luftburna partiklar som mögel och bakterier sprids och orsakar kontaminering av färdiga produkter, något som är särskilt illa för produkternas kvalitet, hållbarhet och livslängd, men även inverkar negativt på arbetsmiljön. Vidare kan till synes ofarliga ingredienser ge upphov till arbetsmiljöproblem och korskontaminering mellan produktionslinjer.

Hälsorisker på skolor och kontor

Virus och bakterier har en tendens att spridas snabbt på kontor och i skolor, vilket potentiellt kan leda till ökad frånvaro på grund av sjukdom, nedsatt kognitiv förmåga och minskad produktivitet bland medarbetare, kunder och elever. Spridningen av virus och bakterier kan även medföra ökade kostnader för arbetsgivaren. Dessutom är det viktigt att betona barns rätt till en hälsosam skolmiljö, vilket gynnar deras välbefinnande, inlärningskapacitet och övergripande utveckling.

Vikten av hög luftkvalitet i sjukhusmiljöer

Sjukhus är inte undantagna från risken för spridning av virus och bakterier. Här befinner sig dessutom många människor med nedsatt immunförsvar. Luftföroreningar är inte bara ett problem för patienter utan riskerar även att drabba personal och arbetsgivare. Det finns även forskning som bekräftar sambandet mellan luftföroreningar och antibiotikaresistens.

Så fungerar QleanAirs luftreningslösningar

QleanAir utvecklar flexibla fristående luftrenare för professionella och industriella miljöer.  Med olika filterkonfigurationer anpassas varje lösning efter unika behov, beroende på kundens utmaning och miljö. Genom mekanisk filtrering i flera steg, gasfilter och automatisk flödesreglering kan vi säkerställa en effektiv reducering av partiklar och gaser, vilket resulterar i renare inomhusluft över tid.

Våra luftreningslösningar är mobila och flexibla och kan anpassas för olika syften. Förutom anpassning av filteruppsättningar, kan luftrenarna komplettera eller skapa rena rum eller utrymmen för extra känsliga processer eller trycksätta rum för att skydda mot skadliga processer.

Genom att investera i våra luftreningslösningar kan ditt företag säkerställa en hälsosammare arbetsmiljö, renare produkter, effektivare processer och verksamhet över tid.

Ett steg närmare ren luft

Vi erbjuder ren luft som en tjänst, med smidig installation, löpande service och underhåll. Utöver det ingår vår unika Lifetime Performance Guarantee som garanterar att våra luftrenare fungerar som de ska över tid.

Vi levererar friheten som kommer med ren luft – så att du kan fokusera på din verksamhet.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation

Vi stöttar dig gärna på resan mot en hälsosammare, säkrare och mer produktiv arbetsmiljö. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

 

Läs mer om luftreningslösningar inom tillverkande industri

Läs mer om hur luftrening inom tillverkande industri fungerar och hur det kan bidra till bättre arbetsmiljö, renare produkter, mindre underhåll och effektivare processer:

Luftrening inom tillverkande industri

 


Share This Story, Choose Your Platform!