Spring til indhold

Sådan vælger du den rigtige luftrensningsløsning til dit produktionsmiljø

I produktionsindustrien er luftkvalitet et centralt aspekt ved et sundt arbejdsmiljø, og den spiller en vigtig rolle for at sikre rene produkter, øget produktlevetid og mere effektive processer. Det gælder, uanset om du producerer lægemidler, plast-, metal- eller papirprodukter.

Selvom der ofte installeres både generel ventilation og procesventilation i produktionsanlæg, løser de ikke altid udfordringerne med dårlig luftkvalitet eller partikler i luften. Det kan ofte være nødvendigt med en supplerende luftrensningsløsning med selvstændige luftrensere. Men hvordan vælger du den rigtige luftrenser til dit produktionsanlæg? Hvilke kriterier skal evalueres?

  1. Hvad vil du opnå med en luftrensningsløsning?

At vælge den rigtige luftrenser til dit produktionsanlæg kræver en strategi, der fokuserer på at imødekomme specifikke udfordringer og opnå de ønskede resultater. Derfor er det vigtigt at definere, hvad man vil opnå med en luftrensningsløsning – f.eks. at bidrage til et sundere arbejdsmiljø, renere produkter, mindre nedetid eller mindre behov for vedligeholdelse. Men at investere i en luftrensningsløsning har ofte flere positive sideeffekter – ud over at løse den udfordring du oprindeligt definerede.

En almindelig grund til, at produktionsvirksomheder ønsker at forbedre deres indeluft, er hensynet til deres medarbejdere og ønsket om at skabe et sundere arbejdsmiljø. Overvågning og håndtering af luftkvaliteten er også en del af den løbende sundheds- og sikkerhedsstyring på arbejdspladsen, og det er arbejdsgiverens ansvar at sikre en god luftkvalitet og overvåge den systematisk.

  1. Definition af problemet

Hvad er udfordringerne i forhold til luftkvaliteten på produktionsstedet? I første omgang er det vigtigt klart at definere, hvad udfordringen er. Det kan f.eks. gøres ved at undersøge opfattelsen af arbejdsmiljøet, og om der er sundhedsproblemer forbundet med luftkvaliteten. Er der meldinger om allergiske reaktioner, åndedrætsproblemer eller andre tegn på luftforurening? Og ud fra det – er problemet så relateret til cementstøv, skimmelsvamp, skadelige gasser eller måske lugt?

Flere luftbårne partikler, som f.eks. cementstøv, kan medføre, at arbejdere udvikler sundhedsproblemer som astma, lungeinfektioner, hjerte-kar-sygdomme eller endda lungekræft. Folkhälsomyndigheten i Sverige understreger, at hvis medarbejderne oplever dårlig luft, lugt eller ubehag på arbejdspladsen, bør luftkvaliteten undersøges.

Ud over arbejdsmiljøet kan uregelmæssigheder og maskinstop i produktionsprocesserne være tegn på, at du har problemer med luft- og produktkvaliteten. Støv består af en lang række meget små faste partikler, som kan genereres fra både processer og materialer. Det lægger sig som et lag på alle former for overflader, ikke mindst maskiner, og det kan føre til øget behov for vedligeholdelse, maskinfejl og snavsede produkter.

  1. Definer kilderne til kontaminering

For at kunne vælge den rigtige luftrensningsløsning til dit anlæg er det nødvendigt at analysere, hvilke processer eller arbejdsmomenter der er kilden til de partikler eller gasser, der genereres i lokalerne. Her kan en partikel- og en gasmåler bruges til at analysere, hvilke processer eller aktiviteter der genererer de højeste niveauer, og hvor en luftrensningsløsning kan have den bedste effekt. Oftest er den bedste løsning at installere en luftrenser tæt på kontamineringskilden, men der er forskellige måder og anvendelser, afhængigt af hvad der produceres, hvad kravene til renhed er, og hvordan produktionsmiljøet og de tilhørende ventilationssystemer ser ud.

  1. Kortlæg forholdene i produktionshallen

Anlæggets unikke forhold spiller en stor rolle for designet og dimensioneringen af en luftrensningsløsning. Lokalernes størrelse, indretning, det eksisterende ventilationssystem og eventuel procesventilation, og hvordan den er tilpasset lokalerne, og frem for alt de specifikke produktionsprocesser og andre aktiviteter, der udføres i lokalerne. Der er et samspil af faktorer, der påvirker, hvilken luftrenser, hvilke luftfiltre og antallet og placeringen af luftrensere, der er passende i det konkrete produktionsmiljø.

  1. Evaluer forskellige muligheder

Når du har kortlagt ovenstående punkter, er du kommet et godt stykke af vejen. Du ved sikkert, hvilken type luftrenser du har brug for, hvor mange enheder der kræves til de pågældende lokaler, hvilke filtre der er nødvendige til de forurenende stoffer, du har problemer med osv.

Derudover er der en række parametre, at tage hensyn til. Her er nogle punkter, som er gode at huske på.

  • Tekniske forhold

Evaluer den anvendte teknologi for at sikre, at luftstrømmen er bæredygtig over tid, og at luftrenseren ikke bruger teknologier, der spreder skadelige partikler eller gasser. Det kan også være nyttigt at se på filterkonfigurationen for at afgøre, hvor god, den er til at fjerne partikler, og om luftrenseren har en funktion, der kan indikere, hvornår det er nødvendigt at skifte filtret, om den kan fjernstyres for f.eks. at tilpasse den til optimal daglig drift eller anden overvågning.

  • Certificeringer og compliance

Vælg en luftrenser, der er tredjepartscertificeret for at sikre, at den opfylder de grundlæggende krav, men også for at få en idé om dens ydeevne, effektivitet, energiforbrug og om den overholder specifikke krav, der er vigtige for din virksomhed.

  • Størrelse og støjniveau

En luftrenser bør ikke være større, end det er nødvendigt på anlægget. Med andre ord skal du overveje, hvor meget plads den optager, i forhold til hvor meget rensekapacitet du har brug for. Overvej også støjniveauet af hensyn til arbejdsmiljøet.

  • Service, garanti og installation

Luftrensere kræver regelmæssig vedligeholdelse og filterskift for at sikre en optimal ydeevne over tid. Tænk på dit behov for hjælp til installation, service og vedligeholdelse samt garantier. Regelmæssig overvågning af luftkvalitet, filterstatus og filterskift er vigtig for at minimere nedetid og sikre en konstant rensningskapacitet.

Hvilken luftrenser skal du vælge?

Hvad der er den bedste luftrenser til din virksomhed, afhænger af dine behov, dvs. den type partikler eller gasser, der er i dine lokaler, lokalernes størrelse og de aktiviteter, der udføres der osv. Lav din research, og få hjælp fra en ekspert, før du træffer en beslutning.

Et skridt nærmere ren luft

QleanAir udvikler selvstændige luftrensere, der ved hjælp af forskellige filterkonfigurationer kan tilpasses til alle individuelle behov, afhængigt af miljøet. Alle vores luftrensere bruger mekanisk filtrering i flere faser til at opfange luftforurenende stoffer og partikler i forskellige størrelser. Derudover er luftrenserne udstyret med automatisk flowkontrol for at sikre den samme luftstrøm over tid uanset filtermætning, hvilket hjælper med at opretholde en optimal luftkvalitet i lokalet.

Vi tilbyder ren luft som en service, og det inkluderer problemfri installation, løbende service og vedligeholdelse. Derudover sikrer vores unikke Lifetime Performance Guarantee, at vores luftrensere fungerer korrekt over tid.

Kontakt os

Vi er med dig på vejen mod et sundere, sikrere og mere produktivt arbejdsmiljø. Kontakt os for en gratis konsultation.

Kontakt os

 

Læs mere om luftrensningsløsninger i produktionsindustrien

Læs mere om, hvordan luftrensning i produktionen fungerer, og hvordan det kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø, renere produkter, mindre vedligeholdelse og mere effektive processer:

Læs mere om luftrensning i produktionsindustrien

Share This Story, Choose Your Platform!