Spring til indhold

Hvorfor er der behov for luftrensere i produktionsvirksomheder, når der er et ventilationssystem?

I produktionsindustrien, f.eks. metal-, beton-, papir- og plastindustrien, spiller luftkvaliteten en vigtig rolle i flere henseender – ud fra et sundheds- og sikkerhedsmæssigt synspunkt – men også for at sikre produkternes kvalitet og bidrage til øget produktionseffektivitet. Ofte er der installeret både generel ventilation og procesventilation i produktionslokalerne for at give frisk luft til driften og for at reducere partikler og gasser, der genereres i specifikke processer.

Et almindeligt spørgsmål, der ofte dukker op, når man diskuterer luftkvalitet i produktionsanlæg, er: Er et ventilationssystem, der er tilpasset bygningen, ikke nok til at sikre et sundt indeklima? Lad os se på, hvad det indebærer, og hvorfor det kan betale sig at investere i luftrensning.

Er det nødvendigt med selvstændige luftrensere, når der allerede er et ventilationssystem?

Det korte svar er ja. Det er næsten altid et godt supplement til det eksisterende ventilationssystem. Men det afhænger også af flere scenarier inde i lokalerne. For eksempel typen af produktion, processen, de partikler eller gasser, der genereres, lokalernes udformning og ikke mindst, hvordan ventilationssystemet er tilpasset de forskellige driftsfaser.

Produktionsvirksomheder genererer ofte en stor mængde stoffer og forurening i luften, f.eks. støv og metalfragmenter, men også andre partikler og skadelige gasser afhængigt af produktionen. Luftforurening kan påvirke både arbejdsmiljøet og medarbejdernes helbred – samt produkternes tekniske renhed, kvalitet og levetid. De dannede partikler kan også føre til, at maskiner stopper til, hvilket i sidste ende kan resultere i betydelige omkostninger til produktionsstop, vedligeholdelse og rengøring. Derfor er det vigtigt at overveje en luftrensningsløsning, når der er behov for det.

En supplerende løsning

Ventilationssystemet er nødvendigt for at udskifte indeluften regelmæssigt med udeluft, hjælpe med at regulere temperaturen, fugtigheden og iltniveauet og bidrage til et behageligt indeklima. Ventilation filtrerer forurenende stoffer i luften delvist, men ikke alle. Eftersom luftrensere filtrerer en stor del af de partikler og gasser, der dannes i lokalerne, kan de være et både nødvendigt og gavnligt supplement til ventilationssystemet.

Selvstændige luftrensere kan også tilpasses med et unikt sæt filtre afhængigt af dine behov. Ofte kombineres flere filterlag for at skræddersy løsningen til specifikke partikler. Nogle luftrensere er også specialdesignet til at håndtere giftige gasser, som ventilationssystemet normalt ikke kan håndtere, f.eks. cigaretrøg.

Praktisk og omkostningseffektivt med luftrensere

Luftrensere er ikke kun et godt supplement til ventilationssystemet for at sikre ren luft, men bidrager også til omkostningseffektivitet ved at recirkulere og rense den allerede opvarmede indeluft sammenlignet med kontinuerlig opvarmning af kold udeluft. Den fleksibilitet, som selvstændige enheder tilbyder, gør det også nemt at placere dem tæt på produktionsprocesserne eller forureningskilderne. Denne fleksibilitet gør selvstændige luftrensere til en attraktiv og praktisk løsning, som ikke kræver omfattende tilpasning af hele ventilationssystemet.

Fem vigtige forskelle mellem ventilation og luftrensning

  • Ventilationssystemer hjælper med at regulere temperaturen, luftfugtigheden og iltniveauet i lokalerne ved at udskifte indeluften med udeluft, men er normalt ikke tilstrækkelige til at rense luften for forurenende stoffer, der genereres inde i lokalerne.
  • Luftrensere reducerer effektivt niveauerne af partikler og gasser, der genereres i lokalerne, ved at recirkulere luften gennem flere filtertrin.
  • Ventilationssystemer er stationære og svære at tilpasse til punktindgreb i nærheden af forureningskilderne.
  • Luftrensere er fleksible, selvstændige løsninger, der giver mulighed for præcision gennem tilpasning af filtre og placering. De kan f.eks. nemt installeres, så de sender ren luft ud over en følsom proces i lokalerne eller forsyner et rum i rummet med renset luft.
  • Luftrensere recirkulerer og renser allerede opvarmet luft, og det er omkostnings- og energieffektivt.

Vigtigheden af service og garanti

Uanset hvilken type luftrensningsløsning man bruger, er det vigtigt at være opmærksom på, at luftrensere bliver mindre effektive, hvis de ikke vedligeholdes regelmæssigt. Enten bliver filtrene fyldte og skal udskiftes med nye, eller også skal de renses. Uden overvågning og regelmæssig vedligeholdelse risikerer du at have en luftrenser, der ikke fungerer optimalt eller måske endda forværrer luftkvaliteten.

Hvilken luftrenser skal du vælge?

Hvad der er den bedste luftrenser til din virksomhed afhænger af dine behov, dvs. hvilken type partikler eller gasser, der er i dine lokaler, lokalernes størrelse og de aktiviteter, som udføres der, osv. Lav din research, og få hjælp fra en ekspert, før du træffer en beslutning.

Et skridt nærmere ren luft

QleanAir udvikler selvstændige luftrensere, der ved hjælp af forskellige filterkonfigurationer kan tilpasses til alle individuelle behov, afhængigt af miljøet. Alle vores luftrensere bruger mekanisk filtrering i flere faser til at opfange luftforurenende stoffer og partikler i forskellige størrelser. Derudover er luftrenserne udstyret med automatisk flowkontrol for at sikre den samme luftstrøm over tid uanset filtermætning, hvilket hjælper med at opretholde en optimal luftkvalitet i lokalet.

Vi tilbyder ren luft som en service, og det inkluderer problemfri installation, løbende service og vedligeholdelse. Derudover sikrer vores unikke Lifetime Performance Guarantee, at vores luftrensere fungerer korrekt over tid.

Kontakt os

Vi er med dig på vejen mod et sundere, sikrere og mere produktivt arbejdsmiljø. Kontakt os for en gratis konsultation.

Kontakt os

 

Læs mere om luftrensningsløsninger i produktionsindustrien

Læs mere om, hvordan luftrensning i produktionen fungerer, og hvordan det kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø, renere produkter, mindre vedligeholdelse og mere effektive processer:

Læs mere om luftrensning i produktionsindustrien

 


Share This Story, Choose Your Platform!