Spring til indhold

Løsninger / Problemområder

Fibre


Udfordringer

Når det drejer sig om produktionsfaciliteter, logistikcentre og lagerhaller, er der mange almindelige udfordringer i forbindelse med luftkontaminering, man skal tage hensyn til. En af disse udfordringer er kontaminering forårsaget af fibre. I tillæg til alle de generelle luftkvalitetsproblemer, disse anlæg står over for, såsom støv og snavs, øger fibre, der frigives i luften under f.eks. produktion, risikoen for alvorlige sundhedsproblemer hos de ansatte, ligesom de tilstopper maskiner og forurener produkterne, hvilket igen kan påvirke forretningen negativt på lang sigt.

Løsninger

Ved at bruge de af vores luftrensningsenheder, der er vist nedenfor, kan du forbedre luftkvaliteten i dine faciliteter og sikre et renere og sundere miljø for både medarbejdere og produkter. En betydelig reduktion af de forurenende fibre i luften fører til øget produktivitet​, idet det mindsker risikoen for, at medarbejderne bliver syge og må tage fri fra arbejde eller endda får langvarige luftvejsproblemer. Øget luftkvalitet reducerer desuden risikoen for kontaminering af produkterne, hvilket igen øger produkternes levetid og kvalitet samt reducerer risikoen for tilstopning og nedbrud af maskiner. Med andre ord er renere luft lig med sundere medarbejdere, bedre produktkvalitet, mindre nedetid og lavere omkostninger til vedligeholdelse.