Fibre

Udfordringer

Når det drejer sig om produktionsfaciliteter, logistikcentre og lagerhaller, er der mange almindelige udfordringer i forbindelse med luftkontaminering, man skal tage hensyn til. En af disse udfordringer er kontaminering forårsaget af fibre. I tillæg til alle de generelle luftkvalitetsproblemer, disse anlæg står over for, såsom støv og snavs, øger fibre, der frigives i luften under f.eks. produktion, risikoen for alvorlige sundhedsproblemer hos de ansatte, ligesom de tilstopper maskiner og forurener produkterne, hvilket igen kan påvirke forretningen negativt på lang sigt.

Loading...

Anvendelsesområder

Produktionsanlæg, logistikcentre og lagerhaller kæmper alle med lignende udfordringer med luftkvaliteten. Udover at luften i anlægget forurenes af støv og snavs, kæmper mange af dem også med fibre og snavs, som øger risikoen for tilstoppede maskiner, hvilket igen kan føre til ekstra nedetid og øgede vedligeholdelsesomkostninger samt forurening af produkter, hvorved produkternes levetid og kvalitet bringes i fare. Denne type dårlig luftkvalitet kan også føre til alvorlige sundhedsproblemer for medarbejderne – f.eks. astma, luftvejsproblemer og lungeinfektioner, som alt sammen medfører øget fravær og nedsat produktivitet. Med andre ord kan indeluft forurenet af fibre gøre det svært at overholde standarderne for teknisk renlighed, hvorfor det kan påvirke forretningen negativt på lang sigt.

Loading...
Loading...

Løsninger

Ved at bruge de af vores luftrensningsenheder, der er vist nedenfor, kan du forbedre luftkvaliteten i dine faciliteter og sikre et renere og sundere miljø for både medarbejdere og produkter. En betydelig reduktion af de forurenende fibre i luften fører til øget produktivitet​, idet det mindsker risikoen for, at medarbejderne bliver syge og må tage fri fra arbejde eller endda får langvarige luftvejsproblemer. Øget luftkvalitet reducerer desuden risikoen for kontaminering af produkterne, hvilket igen øger produkternes levetid og kvalitet samt reducerer risikoen for tilstopning og nedbrud af maskiner. Med andre ord er renere luft lig med sundere medarbejdere, bedre produktkvalitet, mindre nedetid og lavere omkostninger til vedligeholdelse.

Renere og
sikrere luft

Sundere medarbejdere

Øget produktivitet​

Mindre vedligeholdelse og nedetid

Anbefalede produkter

QleanAir FS 70 Standard

En alsidig og effektiv luftrenser til større rum.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

Kraftig luftrensning med maksimal støvoptagelseskapacitet.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

Effektiv luftrensning til krævende industrielle applikationer.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftig luftrenser til store opgaver.

TILMELD DIG FOR OPDATERINGER!