Fibrer

Utmaningar

När det gäller produktionsanläggningar, logistikcenter och lager finns det många vanliga utmaningar i fråga om luftföroreningar att ta hänsyn till. En av dessa utmaningar är kontaminering som orsakas av fibrer. Förutom alla de allmänna luftkvalitetsproblem som dessa anläggningar står inför, såsom damm och smuts, ökar fibrer som släpps ut i luften under till exempel produktion ytterligare risken för att orsaka allvarliga hälsoproblem för de anställda, sätta igen maskiner och förorena produkter, vilket i sin tur kan leda till långsiktiga negativa effekter för verksamheten.

Loading...

Användningsområden

Produktionsanläggningar, logistikcenter och lager har alla liknande problem med luftkvaliteten. Förutom att luften i anläggningen förorenas av damm och smuts kämpar många av dem också med fibrer och skräp och detta ökar risken för igensatta maskiner ytterligare, vilket i sin tur kan leda till extra driftstopp och ökade underhållskostnader samt förorenade produkter, vilket riskerar produkternas livslängd och kvalitet. Denna typ av dålig luftkvalitet kan också leda till allvarliga hälsoproblem för de anställda, t.ex. astma, andningsbesvär och lunginfektioner, vilket leder till ökad frånvaro och minskad produktivitet. Med andra ord kan inomhusluft som är förorenad av fibrer göra det svårt att uppnå standarderna för teknisk renhet och påverka verksamheten negativt på lång sikt.

Loading...
Loading...

Lösningar

Genom att använda våra fristående luftrenare som visas nedan kan du förbättra luftkvaliteten i dina lokaler, vilket ger en renare och hälsosammare miljö för både anställda och produkter. Genom att avsevärt minska de förorenade fibrerna i luften minskas risken för att anställda blir sjuka och måste ta ledigt från arbetet, eller till och med får långvariga andningsproblem, vilket leder till ökad produktivitet. Ökad luftkvalitet minskar också risken för produktkontaminering, vilket i sin tur ökar produkternas livslängd och kvalitet samt minskar risken för att maskinerna täpps till och att det uppstår fel på dem. Med andra ord innebär renare luft friskare anställda, bättre produktkvalitet, mindre stilleståndstid och lägre underhållskostnader.

Renare och
säkrare luft

Friskare medarbetare

Ökad produktivitet

Mindre underhåll och färre driftstopp

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 70 Standard

En mångsidig och effektiv luftrenare för större utrymmen.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

Kraftfull luftrening med maximal dammhållningskapacitet.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

Effektiv luftrening för tung användning inom industrin.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftfull luftrenare för storskaliga jobb.