Logistik og lagre

I industrielle miljøer som f.eks. lagerhaller og logistikcentre er der flere udfordringer med hensyn til luftkvalitet, som skal tages i betragtning. Med store mængder af paller, kasser, kasser og pakker, der håndteres dagligt i disse rum, er der masser af gaffeltrucktrafik og leverancer. Dertil kommer, at papkasser, gummi og andre emballagematerialer i sig selv frigiver luftbårne partikler, samtidig med at de opfanger fugt i luften. Der er også rygere på næsten alle arbejdspladser. Heldigvis kan alle disse udfordringer løses ved at bruge den rigtige luftrenser til hvert enkelt anlægs specifikke situation.

Loading...

Udfordringer

De høje støvniveauer fra pap og træ, håndtering af kasser og paller samt beton og gummi fra gaffeltruck-dæk, der drejer på betongulve, er store problemer i disse industriområder – både for de mennesker, der arbejder der, og for det inventar, der anvendes og opbevares der. Skimmelsvamp som resultat af høj luftfugtighed, utætheder og fugt, udstødningsgasser fra lastbiler på lastepladser og gaffeltrucks på lageret samt støv og røg fra store indgange til lastepladserne forurener også luften i disse rum og øger risikoen for sundhedsproblemer som irriterede luftveje og langvarige luftvejssygdomme. Kun få af disse rum har ventilationssystemer, der er tilpasset de aktiviteter, der finder sted i lokalerne. Alt dette resulterer i, at personalet bliver syge, og maskinerne tilstoppes, hvilket har en negativ indvirkning på både arbejdsmiljøet og forretningen. Når man arbejder på et lager eller i et logistikcenter, er det nærmeste udendørs rygeområde ofte langt væk, hvilket er til gene for rygerne og nedsætter produktiviteten.

Loading...
Loading...
QleanAir Connect. Smart kontrol af luftkvaliteten
Dette produkt leveres med QleanAir Connect, vores nye platform, der forbinder luftrensere og luftkvalitetssensorer med et styringssystem. Ved hjælp af en cloud-løsning kan du overvåge og fjernstyre luftkvaliteten og luftrensernes funktionalitet. Dermed optimeres og automatiseres luftrenserens ydeevne og realtidskontrollen af luftkvaliteten.
Icon QleanAir connect

QleanAir Connect. Smart kontrol af luftkvaliteten
Dette produkt leveres med QleanAir Connect, vores nye platform, der forbinder luftrensere og luftkvalitetssensorer med et styringssystem. Ved hjælp af en cloud-løsning kan du overvåge og fjernstyre luftkvaliteten og luftrensernes funktionalitet. Dermed optimeres og automatiseres luftrenserens ydeevne og realtidskontrollen af luftkvaliteten.

Løsninger

Den alsidige luftrenser FS 90 er designet specielt til store industrielle miljøer såsom lagerhuse, logistikcentre og produktionsanlæg, og den er en af de mest kraftfulde luftrensere på markedet. Takket være den fleksible monteringsteknologi kan FS 90 monteres i loftet i faciliteter med begrænset gulvplads. Til mere begrænsede arealer kan vores FS 70 Extra Capacity og FS 70 Pocket Filter også hjælpe med at reducere støv, skimmelsvamp, forbrændingspartikler og andre partikler samt forbedre luftkvaliteten i lokalet. For at give plads til rygere, anbefaler vi S-Line S 60-rygekabinen med vores patenterede, brandsikre askehåndteringssystem. Alle vores luftrensere anvender mekanisk luftrensning i flere trin til at fange luftforureninger i anlægget, hvilket skaber et sundere arbejdsmiljø, et renere anlæg og reduceret nedetid for maskinerne.

Sundere medarbejdere

Mindre vedligeholdelse og færre maskinstop

attractive

Renere produkter, tilfredse kunder

Øget produktivitet​ takket være kortere rygepauser

The QleanAir Difference

Vi leverer vores løsninger problemfrit som en service. Vi tager os af installation, service og opgradering, mens vi også sikrer overholdelse af regler og fremtidssikrer løsningen. Vi leverer The Freedom of Clean Air – så du kan fokusere på det, der virkelig betyder noget.

Anbefalede produkter

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En alsidig og effektiv luftrenser med ekstra kapacitet til industrielle applikationer.

QleanAir FS 90 Ceiling

En kraftig luftrenser, der er specielt udviklet til logistikcentre og lagerbygninger.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

Maksimal støvoptagelseskapacitet til miljøer med høj partikelbelastning.

QleanAir S 60

En effektiv, støjsvag og problemfri rygeløsning til miljøer med høje krav til sikkerhed.

TILMELD DIG FOR OPDATERINGER!