Przejdź do treści

Rozwiązania / Obszary problematyczne

Włókna


Wyzwania

W przypadku zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych i magazynów, należy wziąć pod uwagę wiele powszechnych problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Jednym z nich jest zanieczyszczenie powodowane przez włókna. Oprócz wszystkich ogólnych, występujących w większości obiektów problemów, związanych z jakością powietrza, takich jak zapylenie i brud, dodatkowym obciążeniem są włókna uwalniane do powietrza na przykład podczas produkcji. Zwiększają one ryzyko poważnych problemów zdrowotnych wśród pracowników, zatykania się maszyn i skażenia produktów, co z kolei może prowadzić do długotrwałych negatywnych skutków dla prowadzonej działalności.

Rozwiązania

Za pomocą naszych urządzeń do oczyszczania powietrza pokazanych poniżej, można znacznie poprawić jakość powietrza w obiektach i zapewnić wszystkim użytkownikom i produktom czystsze, bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko. Dzięki znacznemu ograniczeniu ilości włókien w powietrzu zmniejsza się również ryzyko zachorowania pracowników, poziom absencji w pracy, a także długotrwałych problemów z oddychaniem, co w rezultacie przyczynia się do zwiększenia produktywności. Większa jakość powietrza zmniejsza również ryzyko zanieczyszczenia produktów, zwiększając ich trwałość i jakość, a także redukuje ryzyko zatykania się maszyn, które może doprowadzić do ich awarii. Innymi słowy, czystsze powietrze oznacza zdrowszych pracowników, lepszą jakość produktów, mniej przestojów i niższe koszty konserwacji.