Hopp til innhold

Løsninger / Problemområder

Fibre


Utfordringer

Når det gjelder produksjonsanlegg, logistikksentre og lagre, er det mange utfordringer knyttet luftforurensning. En av disse utfordringene er forurensning forårsaket av fibre. I tillegg til alle de generelle problemene med luftkvaliteten som disse anleggene står overfor, for eksempel støv og smuss, øker fibrene som slippes ut i luften under for eksempel produksjon, risikoen for alvorlige helseproblemer hos ansatte, de kan tilstoppe maskinene og forurense produktene. Det kan i sin tur føre til langsiktige negative effekter på virksomheten.

Løsninger

Ved å bruke våre luftrenserne nedenfor vil du kunne forbedre luftkvaliteten i anleggene dine, noe som sikrer et renere og sunnere miljø for både ansatte og produkter. Ved å redusere de forurensende fibrene i luften betydelig, reduserer man også risikoen for at ansatte blir syke og må være hjemme fra jobben, eller at de får langsiktige luftveisproblemer. En slik reduksjon kan resultere i økt produktivitet. Økt luftkvalitet reduserer også risikoen for produktforurensning, noe som i sin tur øker levetiden og kvaliteten på produktene og reduserer risikoen for tilstopping av maskiner og maskinfeil. Renere luft betyr med andre ord friskere ansatte, forbedret produktkvalitet, mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader.