Fibre

Utfordringer

Når det gjelder produksjonsanlegg, logistikksentre og lagre, er det mange utfordringer knyttet luftforurensning. En av disse utfordringene er forurensning forårsaket av fibre. I tillegg til alle de generelle problemene med luftkvaliteten som disse anleggene står overfor, for eksempel støv og smuss, øker fibrene som slippes ut i luften under for eksempel produksjon, risikoen for alvorlige helseproblemer hos ansatte, de kan tilstoppe maskinene og forurense produktene. Det kan i sin tur føre til langsiktige negative effekter på virksomheten.

Loading...

Bruksområder

Produksjonsanlegg, logistikksentre og lagre sliter alle med lignende utfordringer når det gjelder luftkvaliteten. I tillegg til at luften i anlegget blir forurenset av støv og skitt, sliter mange av dem også med fibre og rusk, noe som igjen øker risikoen for tilstoppede maskiner og i sin tur kan føre til ekstra nedetid og økte vedlikeholdskostnader samt forurensede produkter, dårligere levetid og dårligere produktkvalitet. Denne typen dårlig luftkvalitet kan også føre til alvorlige helseproblemer hos de ansatte, som astma, luftveisproblemer og lungeinfeksjoner, med økt fravær og redusert produktivitet som resultat. Inneluft som er forurenset av fibre, kan med andre ord gjøre det vanskelig å oppnå standarder for teknisk renslighet, og kan påvirke virksomheten negativt på lang sikt.

Loading...
Loading...

Løsninger

Ved å bruke våre luftrenserne nedenfor vil du kunne forbedre luftkvaliteten i anleggene dine, noe som sikrer et renere og sunnere miljø for både ansatte og produkter. Ved å redusere de forurensende fibrene i luften betydelig, reduserer man også risikoen for at ansatte blir syke og må være hjemme fra jobben, eller at de får langsiktige luftveisproblemer. En slik reduksjon kan resultere i økt produktivitet. Økt luftkvalitet reduserer også risikoen for produktforurensning, noe som i sin tur øker levetiden og kvaliteten på produktene og reduserer risikoen for tilstopping av maskiner og maskinfeil. Renere luft betyr med andre ord friskere ansatte, forbedret produktkvalitet, mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader.

Renere og
sikrere luft

Sunnere ansatte

Økt produktivitet

Mindre vedlikehold og nedetid

Anbefalte produkter

QleanAir FS 70 Standard

En allsidig og effektiv luftrenser for større områder.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

Kraftig luftrensing med maksimal støvtilbakeholderkapasitet.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

Effektiv luftrensing for bruksområder i tungindustrien.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftig luftrenser for jobber i stor skala.