ISO-overholdelse

Udfordringer

Når du udvikler, fremstiller eller blander lægemidler, fremstiller medicinsk udstyr, elektronik, optik eller andre følsomme produkter, er god luftkvalitet afgørende for at sikre teknisk renhed og kvalitet. Luftbårne partikler kan forurene følsomme produkter og udstyr, og de skal holdes på et absolut minimumsniveau. Farlige lægemidler og flygtige pulveringredienser kan desuden skade det personale, der håndterer dem – både på kort og lang sigt. Statisk elektricitet og elektromagnetisk interferens er en udfordring, når det drejer sig om at producere elektronik. Et ISO-klassificeret renrum er løsningen på alle disse udfordringer.

Loading...

Anvendelsesområder

ISO-renrum klassificeres fra ISO-klasse 1 til ISO-klasse 9 i henhold til ISO 14644-standarderne, hvor ISO-klasse 1 er den reneste. Klassificeringerne regulerer det maksimale antal partikler i luften for forskellige partikelstørrelser samt de anbefalede hastigheder for luftudskiftning. F.eks. må kun robotter arbejde i renrum, der er klassificeret fra ISO-klasse 1 til ISO-klasse 4, på grund af de strenge krav til partikelfrigivelse. I produktionsindustrier, hvor følsomme processer finder sted, f.eks. inden for optik og elektronik, anbefales det ofte at have et renrum i ISO-klasse 5 til 7. Forskningsfaciliteter inden for biovidenskab, faciliteter til medicinproduktion samt apoteker, der fremstiller lægemidler, bruger generelt også renrum i ISO-klasse 5 til 7.

Loading...
Loading...

Løsninger

QleanSpace er en fritstående rum-i-rummet-renrumsløsning, der sikrer et kontrolleret miljø. Vi tilbyder en løsning, der kan tilpasses, så den opfylder dine specifikke behov for ISO-klassificering, rumstørrelse og andre krav. QleanSpace kan installeres i de fleste miljøer, ofte uafhængigt af ventilation. Systemet anvender flere uafhængige og redundante HEPA 14-blæserfiltre og luftsluser til at generere over- eller undertryk, mens overvågningssystemet styrer partikelniveauet, luftstrømmen, luftfugtigheden og lufttrykket. Desuden anvendes ikke-organiske materialer med glatte overflader og hjørner, der opfylder de strengeste krav til partikelfrigivelse, hvilket sikrer nem rengøring. Projektstyring, installation og funktionsgaranti følger med renrummet for at give dig en problemfri løsning. Funktionskontrol, forebyggende service og regelmæssig vedligeholdelse hjælper dig med at opretholde den ønskede ISO-klassificering for dit renrum.

contolled

Kontrolleret miljø

Sikret produktkvalitet

Hassle-free installation and use

Problemfri løsning

Reduceret risiko

Anbefalede produkter

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

Our customizable and flexible turnkey cleanroom can be constructed in accordance with the ISO classification needed.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

Our customizable and flexible turnkey cleanroom can be constructed in accordance with GMP standards.