Hopp til innhold

Løsninger / Problemområder

ISO-samsvar


Utfordringer

Når du utvikler, produserer eller kompounderer legemidler, produserer medisinsk utstyr, elektronikk, optikk eller andre sensitive produkter, er god luftkvalitet viktig for å garantere teknisk renslighet og kvalitet. Svevepartikler kan forurense sensitive produkter og utstyr og må holdes på et minimumsnivå. Helsefarlige legemidler og flyktige pulveringredienser kan også skade de ansatte som håndterer dem, både på kort og lang sikt. Statisk elektrisitet og elektromagnetisk interferens er utfordringer innenfor produksjon av elektronikk. Et ISO-klassifisert renrom vil gi en løsning på alle disse utfordringene.

Løsninger

QleanSpace er en frittstående renromsløsning som sikrer et kontrollert miljø. Vi tilbyr en tilpassbar løsning for å oppfylle dine spesifikke behov for ISO-klassifisering, romstørrelse og andre krav. QleanSpace kan installeres i de fleste miljøer, ofte uavhengig av ventilasjon. Det bruker flere uavhengige og redundante HEPA 14 viftefilterenheter og luftlommer for å generere positivt eller negativt trykk, og overvåkingssystemet kontrollerer partikkelnivåer, luftstrøm, fuktighet og lufttrykk. I tillegg bruker det ikke-organiske materialer med glatte overflater og hjørner som oppfyller de strengeste kravene til partikkelutslipp og sikrer enkel rengjøring. Prosjektstyring, installasjon og funksjonsgaranti følger med renrommet for å gi deg en problemfri løsning. Funksjonskontroll, forebyggende service og regelmessig vedlikehold hjelper deg med å opprettholde ønsket ISO-klassifisering for renrommet ditt.