ISO-samsvar

Utfordringer

Når du utvikler, produserer eller kompounderer legemidler, produserer medisinsk utstyr, elektronikk, optikk eller andre sensitive produkter, er god luftkvalitet viktig for å garantere teknisk renslighet og kvalitet. Svevepartikler kan forurense sensitive produkter og utstyr og må holdes på et minimumsnivå. Helsefarlige legemidler og flyktige pulveringredienser kan også skade de ansatte som håndterer dem, både på kort og lang sikt. Statisk elektrisitet og elektromagnetisk interferens er utfordringer innenfor produksjon av elektronikk. Et ISO-klassifisert renrom vil gi en løsning på alle disse utfordringene.

Loading...

Bruksområder

ISO-renrom er klassifisert fra ISO-klasse 1 til ISO-klasse 9 i henhold til ISO 14644-standarder, med ISO-klasse 1 som den reneste. Klassifiseringene regulerer maksimalt antall partikler i luften for forskjellige partikkelstørrelser og anbefalt luftskiftehastighet. For eksempel er det bare roboter som har lov til å jobbe i renrom som er klassifisert fra ISO-klasse 1 til ISO-klasse 4, på grunn av de strenge kravene til partikkelutslipp. Produksjonsindustrier der det lages elektronikk, optikk og andre sensitive prosesser, anbefales ofte å ha et renrom av ISO-klasse 5 til ISO-klasse 7. Forskningsfasiliteter for biovitenskap, produksjonsanlegg for legemidler og virksomheter som driver med kompoundering av legemidler bruker vanligvis også renrom i ISO klasse 5 til ISO klasse 7.

Loading...
Loading...

Løsninger

QleanSpace er en frittstående renromsløsning som sikrer et kontrollert miljø. Vi tilbyr en tilpassbar løsning for å oppfylle dine spesifikke behov for ISO-klassifisering, romstørrelse og andre krav. QleanSpace kan installeres i de fleste miljøer, ofte uavhengig av ventilasjon. Det bruker flere uavhengige og redundante HEPA 14 viftefilterenheter og luftlommer for å generere positivt eller negativt trykk, og overvåkingssystemet kontrollerer partikkelnivåer, luftstrøm, fuktighet og lufttrykk. I tillegg bruker det ikke-organiske materialer med glatte overflater og hjørner som oppfyller de strengeste kravene til partikkelutslipp og sikrer enkel rengjøring. Prosjektstyring, installasjon og funksjonsgaranti følger med renrommet for å gi deg en problemfri løsning. Funksjonskontroll, forebyggende service og regelmessig vedlikehold hjelper deg med å opprettholde ønsket ISO-klassifisering for renrommet ditt.

contolled

Kontrollert miljø

Sikret kvalitet på produktene

Hassle-free installation and use

Problemfri løsning

Redusert risiko

Anbefalte produkter

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

Our customizable and flexible turnkey cleanroom can be constructed in accordance with the ISO classification needed.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

Our customizable and flexible turnkey cleanroom can be constructed in accordance with GMP standards.