ISO-efterlevnad

Utmaningar

När du utvecklar, tillverkar eller bereder läkemedel, tillverkar medicinsk utrustning, elektronik, optik eller andra känsliga produkter är god luftkvalitet avgörande för att garantera teknisk renhet och kvalitet. Luftburna partiklar kan kontaminera känsliga produkter och utrustning och måste hållas på lägsta möjliga nivå. Farliga läkemedel och flyktiga pulveringredienser kan också skada personalen som hanterar dem både på kort och lång sikt. Statisk elektricitet och elektromagnetiska störningar är utmaningar när det gäller tillverkning av elektronik. Ett ISO-klassat renrum är en lösning på alla dessa utmaningar.

Loading...

Användningsområden

ISO-rengöringsrum klassificeras från ISO-klass 1 till ISO-klass 9 enligt ISO 14644-standarderna, där ISO-klass 1 är det renaste. Klassificeringarna reglerar det maximala antalet partiklar i luften för olika partikelstorlekar och rekommenderade luftväxlingshastigheter. Till exempel får endast robotar arbeta i renrum som klassificeras från ISO-klass 1 till ISO-klass 4, på grund av de stränga kraven på partikelfrisläppning. Produktionsindustrier, där elektronik, optik och andra känsliga processer äger rum, rekommenderas ofta att ha ett renrum i ISO-klass 5 till 7. Forskningsanläggningar för biovetenskap, produktionsanläggningar för läkemedel och företag för beredning av läkemedel använder i allmänhet också renrum i ISO-klass 5 till 7.

Loading...
Loading...

Lösningar

QleanSpace är en fristående rum-i-rummet-lösning som säkerställer en kontrollerad miljö. Vi erbjuder en anpassningsbar lösning för att uppfylla dina specifika behov av ISO-klassificering, rumsstorlek och andra krav. QleanSpace kan installeras i de flesta miljöer, ofta oberoende av ventilation. Den använder flera oberoende och redundanta HEPA 14-fläktfilterenheter och luftslussar för att generera positivt eller negativt tryck, och övervakningssystemet kontrollerar partikelnivåer, luftflöde, luftfuktighet och lufttryck. Dessutom används ickeorganiska material med släta ytor och hörn som uppfyller de strängaste kraven på partikelutsläpp, vilket ger enkel rengöring. Projektledning, installation och funktionsgaranti ingår i renrummet för att ge dig en problemfri lösning. Funktionskontroll, förebyggande service och regelbundet underhåll hjälper dig att upprätthålla den önskade ISO-klassificeringen för ditt renrum.

contolled

Kontrollerad miljö

Att säkerställa produktkvaliteten

Hassle-free installation and use

En problemfri lösning

Minskad risk

Rekommenderade produkter

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

Our customizable and flexible turnkey cleanroom can be constructed in accordance with the ISO classification needed.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

Our customizable and flexible turnkey cleanroom can be constructed in accordance with GMP standards.