Zanieczyszczenia zewnętrzne

Wyzwania

Zanieczyszczenie powietrza jest drugą na świecie najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób niezakaźnych, przy czym zanieczyszczenia zewnętrzne stanowią ogromną część tego problemu. Spaliny generowane przez ruch drogowy, emisje przemysłowe, produkty uboczne spalania i pyłki to problemy, które przyczyniają się do krótko- i długofalowych problemów zdrowotnych – od astmy po przedwczesną śmierć. Zanieczyszczone powietrze przedostaje się do naszych miejsc pracy, domów i innych obiektów przez otwarte drzwi, okna lub system wentylacyjny. Bez odpowiedniego oczyszczania powietrza zanieczyszczenia te gromadzą się w pomieszczeniach i negatywnie wpływają na przebywające w nich osoby. Według danych Unii Europejskiej powietrze w pomieszczeniach jest często do 50 razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom do oczyszczania powietrza można jednak stworzyć bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko wewnętrzne.

Loading...

Obszary zastosowań

Większość firm i obiektów w różnym stopniu boryka się z problemem niskiej jakości powietrza wynikającym z zanieczyszczeniem powietrza zewnętrznego. Zanieczyszczenia zewnętrzne, takie jak spaliny generowane przez ruch drogowy, emisje przemysłowe, produkty uboczne spalania i pyłki rozprzestrzeniają się do obiektów poprzez nieszczelności w konstrukcji, otwarte okna, luki załadunkowe i system wentylacyjny, wpływając na jakość powietrza w pomieszczeniach. Jak wynika z raportu ECA nr 23 Unii Europejskiej, powietrze wewnętrzne jest często do 50 razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Zwiększa ryzyko, że u osób przebywających w budynku wystąpią poważne problemy zdrowotne. Dla wielu firm oznacza to również zwiększony poziom absencji i spadek produktywności. Innymi słowy, niska jakość powietrza może mieć długofalowy negatywny wpływ zarówno na osoby przebywające w obiekcie, jak i na firmę.

Biura, sale konferencyjne i szkoły
Służba zdrowia
Branża produkcyjna
Logistyka i magazyny
Loading...
Loading...

Rozwiązania

Aby poprawić jakość powietrza w tego typu obiektach i zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego zanieczyszczeniami pochodzącymi z zewnątrz, zalecamy stosowanie QleanAir FS 30, QleanAir FS 70 lub QleanAir FS 90, w zależności od specyficznych potrzeb obiektu. Nasze urządzenia do oczyszczania powietrza wykorzystują wielostopniową filtrację mechaniczną i monitorują przepływ powietrza, gwarantując skuteczne oczyszczanie powietrza przez długi czas. Działają niezależnie od systemu wentylacji i korzystają ze standardowego gniazdka elektrycznego, a w razie potrzeby można je łatwo przenieść dzięki zamontowanym kółkom. Stosując którykolwiek z naszych oczyszczaczy powietrza, można znacznie poprawić jakość powietrza w obiektach oraz zapewnić wszystkim użytkownikom czystsze, bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko.

Powerful efficient icon

Czystsze i zdrowsze powietrze w pomieszczeniach

Zdrowszy
personel

Mniej absencji

Atrakcyjne miejsce pracy

Rekomendowane produkty

QleanAir FS 30 Standard

Cichy i wydajny oczyszczacz powietrza o niewielkich rozmiarach. Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 130 m².

QleanAir FS 70 Standard

Wszechstronny i wydajny oczyszczacz powietrza do wielu zastosowań. Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 250 m².

QleanAir FS 90 Standard

Wydajny oczyszczacz powietrza do intensywnej eksploatacji na dużą skalę. Nadaje się do pomieszczeń o powierzchniach większych niż 250 m².

QleanAir FS 30 Carbon

Duża pojemność gromadzenia gazów i zapachów oraz kompaktowa konstrukcja.