Udendørs forurening

Udfordringer

Luftforurening er den næststørste årsag til død af ikke-smitsomme sygdomme i verden, og udendørs forurening er en stor del af problemet. Trafikgasser, industrielle udledninger, forbrændingsbiprodukter og pollen er alle forurenende stoffer, der bidrager til at forårsage kort- og langsigtede sundhedsproblemer, lige fra astma til for tidlig død. Forurenet udeluft trænger ind på vores arbejdspladser, i vores hjem og andre faciliteter gennem åbne døre og vinduer eller via ventilationssystemer. Uden en ordentlig luftrensning ophobes disse forurenende stoffer og påvirker negativt de mennesker, der opholder sig indendørs. Ifølge EU er indeluft faktisk ofte op til 50 gange mere forurenet end udeluft. Men med de rigtige luftrensningsløsninger til dit anlæg kan du skabe et mere sikkert og sundt indeklima.

Loading...

Anvendelsesområder

De fleste virksomheder og faciliteter kæmper i varierende grad med luftkvalitetsproblemer i forbindelse med udendørs forurening. Forurenende stoffer udendørs som f.eks. trafikrøg, industrielle emissioner, forbrændingsbiprodukter og pollen spredes ind i anlæggene gennem utætheder i konstruktionen, åbne vinduer, lastrum og ventilationssystemet, hvor de forurener indeluften. Faktisk er indeluft ofte op til 50 gange mere forurenet end udeluft ifølge EU’s ECA-rapport nr. 23. Dette øger igen risikoen for, at de mennesker, der opholder sig i bygningen, kommer til at lide af alvorlige sundhedsproblemer. For mange virksomheder betyder det desuden øget fravær og lavere produktivitet. Med andre ord kan dårlig luftkvalitet have langsigtede negative konsekvenser for både de mennesker, der opholder sig i virksomheden, og for selve virksomheden.

Loading...
Loading...

Løsninger

For at forbedre luftkvaliteten i disse typer faciliteter og mindske risikoen for, at forurenende stoffer udefra påvirker indeluften, anbefaler vi QleanAir FS 30, QleanAir FS 70 eller QleanAir FS 90, afhængigt af dit anlægs specifikke behov. Vores luftrensningsenheder anvender mekanisk filtrering i flere faser og overvåget luftstrøm for at sikre effektiv luftrensning over tid. Enhederne fungerer uafhængigt af ventilationsanlægget og tilsluttes en almindelig stikkontakt, ligesom de kan nemt flyttes, hvis dette bliver nødvendigt, da de er udstyret med hjul. Ved at bruge en af disse luftrensningsenheder, kan du forbedre kvaliteten af indeluften i dine lokaler og sikre et renere, sikrere og sundere miljø for alle.

Powerful efficient icon

Renere og sundere indeluft

Sundere
personale

Mindre fravær

Attraktiv arbejdsplads

Anbefalede produkter

QleanAir FS 30 Standard

Støjsvag, effektiv og pladsbesparende luftrenser. Egnet til rum på op til 130 m².

QleanAir FS 70 Standard

En alsidig og effektiv luftrenser til en række forskellige formål. Egnet til rum på op til 250 m².

QleanAir FS 90 Standard

En kraftig luftrenser til store opgaver. Egnet til rum på over 250 m².

QleanAir FS 30 Carbon

Pladsbesparende med stor kapacitet til filtrering af gasser og lugte.

TILMELD DIG FOR OPDATERINGER!