Föroreningar utomhus

Utmaningar

Luftföroreningar är den näst största dödsorsaken i världen till följd av icke smittsamma sjukdomar, och föroreningar utomhus är en stor del av problemet. Trafikrök, industriutsläpp, biprodukter från förbränning och pollen är alla föroreningar som bidrar till att orsaka hälsoproblem på kort och lång sikt, från astma till för tidig död. Förorenad utomhusluft kommer in på våra arbetsplatser, i våra bostäder och andra anläggningar genom öppna dörrar och fönster eller via ventilationssystemet. Om luften inte renas ordentligt ackumuleras dessa föroreningar och påverkar människor som vistas inomhus negativt. Enligt Europeiska unionen är inomhusluften ofta upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. Men med rätt luftreningslösningar för din anläggning kan du skapa en säkrare och hälsosammare inomhusmiljö.

Loading...

Användningsområden

De flesta företag och anläggningar kämpar i varierande grad med luftkvalitetsproblem som beror på olika grader av utomhusföroreningar. Föroreningar utomhus, t.ex. trafikrök, industriutsläpp, förbränningsbiprodukter och pollen sprids in i anläggningen genom läckor i konstruktionen, öppna fönster, lastutrymmen och ventilationssystemet och förorenar inomhusluften. Inomhusluften är ofta upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften, enligt Europeiska unionen, revisionsrättens rapport nr 23. Detta ökar i sin tur risken för att de personer som vistas i byggnaden drabbas av allvarliga hälsoproblem. För många företag innebär detta också ökad frånvaro och minskad produktivitet. Med andra ord kan dålig luftkvalitet ha långsiktiga negativa effekter på både de människor som vistas i anläggningen och på själva företaget.

Loading...
Loading...

Lösningar

För att förbättra luftkvaliteten i dessa typer av anläggningar och minska risken för att föroreningar från utomhusmiljön kontaminerar inomhusluften rekommenderar vi QleanAir FS 30, QleanAir FS 70 eller QleanAir FS 90 beroende på anläggningens specifika behov. Våra luftreningsaggregat använder mekanisk filtrering i flera steg och övervakat luftflöde för att garantera effektiv luftrening på lång sikt. Enheterna fungerar oberoende av ventilationssystemet och använder standarduttag, och de kan lätt flyttas vid behov tack vare att de är utrustade med hjul. Genom att använda någon av dessa luftreningsenheter kan du förbättra inomhusluftens kvalitet i dina lokaler och säkerställa en renare, säkrare och hälsosammare miljö för alla.

Powerful efficient icon

Renare och hälsosammare inomhusluft

Friskare
personal

Mindre frånvaro

Attraktiv arbetsplats

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 30 Standard

Tyst och effektiv luftrenare med litet fotavtryck. Lämplig för utrymmen på upp till 130 m².

QleanAir FS 70 Standard

En mångsidig och effektiv luftrenare med många olika användningsområden. Lämplig för utrymmen på upp till 250 m².

QleanAir FS 90 Standard

En kraftfull luftrenare för storskaliga jobb. Lämplig för utrymmen som är större än 250 m².

QleanAir FS 30 Carbon

Stor kapacitet för gaser och lukter på ett litet utrymme.