Hoppa till innehåll

Lösningar / Problemområden

Föroreningar utomhus


Utmaningar

Luftföroreningar är den näst största dödsorsaken i världen till följd av icke smittsamma sjukdomar, och föroreningar utomhus är en stor del av problemet. Trafikrök, industriutsläpp, biprodukter från förbränning och pollen är alla föroreningar som bidrar till att orsaka hälsoproblem på kort och lång sikt, från astma till för tidig död. Förorenad utomhusluft kommer in på våra arbetsplatser, i våra bostäder och andra anläggningar genom öppna dörrar och fönster eller via ventilationssystemet.

Om luften inte renas ordentligt ackumuleras dessa föroreningar och påverkar människor som vistas inomhus negativt. Enligt Europeiska unionen är inomhusluften ofta upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. Men med rätt luftreningslösningar för din anläggning kan du skapa en säkrare och hälsosammare inomhusmiljö.

Lösningar

För att förbättra luftkvaliteten i dessa typer av anläggningar och minska risken för att föroreningar från utomhusmiljön kontaminerar inomhusluften rekommenderar vi QleanAir FS 30, QleanAir FS 70 eller QleanAir FS 90 beroende på anläggningens specifika behov. Våra luftreningsaggregat använder mekanisk filtrering i flera steg och övervakat luftflöde för att garantera effektiv luftrening på lång sikt. Enheterna fungerar oberoende av ventilationssystemet och använder standarduttag, och de kan lätt flyttas vid behov tack vare att de är utrustade med hjul.

Genom att använda någon av dessa luftreningsenheter kan du förbättra inomhusluftens kvalitet i dina lokaler och säkerställa en renare, säkrare och hälsosammare miljö för alla.