Utendørs forurensning

Utfordringer

Luftforurensning er verdens nest største dødsårsak fra ikke-smittsomme sykdommer, og utendørs forurensning er en stor del av problemet. Utslipp fra trafikk og industri, samt biprodukter fra forbrenning og pollen er alle forurensninger som bidrar til å forårsake både kort- og langsiktige helseproblemer fra astma til for tidlig død. Forurenset uteluft kommer inn på arbeidsplasser, hjem og i andre bygninger gjennom åpne dører og vinduer eller via ventilasjonssystemet. Uten riktig luftrensing akkumuleres disse forurensningene og påvirker folk som oppholder seg innendørs, negativt. Inneluften er faktisk ofte opptil 50 ganger mer forurenset enn uteluften, ifølge EU. Med de riktige luftrensingsløsningene til anlegget ditt kan du imidlertid skape et tryggere og sunnere innemiljø.

Loading...

Bruksområder

De fleste bedrifter og anlegg sliter i større eller mindre grad med problemer med luftkvaliteten som er knyttet til utendørs forurensning. Utendørs forurensning som eksos, industrielle utslipp, biprodukter fra forbrenning samt pollen sprer seg inn i anleggene gjennom utettheter i bygningen, åpne vinduer, lasterom og ventilasjonssystemer, og forurenser inneluften. Inneluften er faktisk ofte opptil 50 ganger mer forurenset enn uteluften, ifølge EUs ECA-rapport nr. 23. Dette øker risikoen for at de som oppholder seg i bygningen, får alvorlige helseproblemer. For mange bedrifter betyr dette økt fravær og redusert produktivitet. Dårlig luftkvalitet kan med andre ord ha langsiktige negative effekter på både de som oppholder seg i anlegget, og på selve virksomheten.

Loading...
Loading...

Løsninger

For å forbedre luftkvaliteten i denne typen anlegg og redusere risikoen for at utendørs forurensning forurenser inneluften, anbefaler vi QleanAir FS 30, QleanAir FS 70 eller QleanAir FS 90, avhengig av de spesifikke behovene på anlegget. Våre luftrensingsenheter bruker flertrinns mekanisk filtrering og overvåket luftstrøm for å garantere effektiv luftrensing over tid. Enhetene fungerer uavhengig av ventilasjonssystemet, bruker standard nettstikkontakt og kan enkelt flyttes om nødvendig, siden de er utstyrt med hjul. Ved å bruke noen av disse luftrensingsenhetene, vil du kunne forbedre inneluftkvaliteten i lokalene dine og sikre et renere, tryggere og sunnere miljø for alle.

Powerful efficient icon

Renere og sunnere inneluft

Friskere
personale

Mindre fravær

Attraktiv
arbeidsplass

Anbefalte produkter

QleanAir FS 30 Standard

Stillegående og effektiv luftrenser med et lite fotavtrykk. Passer for rom på opptil 130 m².

QleanAir FS 70 Standard

En allsidig og effektiv luftrenser til en rekke bruksområder. Passer for rom på opptil 250 m².

QleanAir FS 90 Standard

En kraftig luftrenser for jobber i stor skala. Passer for rom som er større enn 250 m².

QleanAir FS 30 Carbon

Stor kapasitet for gasser og lukt, med et lite fotavtrykk.