Puhdastilat

Mukautettavat ja joustavat avaimet käteen -periaatteella toimitettavat puhdastilat

QleanSpace on vapaasti seisova huone huoneessa -puhdastilaratkaisu, joka varmistaa kontrolloidun ympäristön. Tarjoamme räätälöitävän avaimet käteen -ratkaisun, joka vastaa tarpeisiisi luokituksen, huonekoon ja eri vaihtoehtojen suhteen. QleanSpace voidaan asentaa useimpiin ympäristöihin ilmanvaihdosta riippumatta. Siinä on HEPA 14 -puhallinsuodatinyksiköt, yli- tai alipaineen tuottava ilmalukko sekä reaaliaikainen huoneen ilmanlaatua ohjaava valvontajärjestelmä. Laitteiston epäorgaanisten materiaalien sileät pinnat ja kulmat täyttävät tiukimmat hiukkasten irtoamista koskevat vaatimukset, mikä takaa helpon puhdistuksen. Vaivaton puhdastilaratkaisu sisältää projektinhallinnan, asennuksen, validoinnin ja luokittelun. QleanSpacella on Lifetime Performance Guarantee -takuu, joka sisältää toiminnan hallinnan, ennaltaehkäisevän huollon ja ylläpidon, jotka auttavat säilyttämään halutun luokituksen.

Räätälöity omiin
tarpeisiin

Modulaarinen
ja mukautuva

Erillinen ja
riippumaton

Lifetime Performance
Guarantee

Suositellut käyttöalueet

Tarjoamme puhdastilaratkaisuja ISO-luokissa 5–9 erityyppisiin toimintoihin lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden tutkimuksesta, kehityksestä ja tuotannosta herkkien optisten ja sähkölaitteiden tuotantoon. Tarjoamme myös puhdastilaratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen ja varastointiin USP 797- ja USP 800 -standardien mukaisesti. Mitä tulee näiden tuotteiden sterilointiin ja pakkaamiseen, tarjoamme puhdastilaratkaisuja, joilla on GMP- tai FDA cGMP -luokitus.

Tuotteemme

SUODATIN

Tyhjennä kaikki

Ongelma-alueet

Vaaralliset lääkeaineet
ISO-vaatimustenmukaisuus
USP-vaatimustenmukaisuus
Tuotteiden kontaminaatio
GMP-vaatimustenmukaisuus
Biokuormitus
FDA cGMP – vaatimustenmukaisuus


Sovellusalueet

Lääkeala
Lääkkeiden valmistus
Tuotantoteollisuus
MedTech
Terveydenhuolto


QleanAir QleanSpace USP

Aina vaatimusten mukaiset
farmaseuttiset puhdastilat​

QleanAir QleanSpace ISO

Vaivaton vapaasti seisova
puhdastilaratkaisu.

QleanAir QleanSpace GMP

Luotettava puhdastilaratkaisu ja
jatkuva valvonta

QleanAir QleanSpace FDA…FDA cGMP

Mukautettava ja luotettava​
puhdastilaratkaisu​ korkean riskin
sovelluksiin​