Siirry sisältöön

Ratkaisut / Sovellusalueet

Lääketeollisuus


Puhtaus on äärimmäisen tärkeää laitoksissa, joissa tehdään farmaseuttisten tuotteiden tutkimusta, kehittämistä ja tuotantoa. Sisäilman laatu on merkittävä tekijä tuotteiden turvallisuuden, laadun ja säilyvyyden sekä työntekijöiden terveyden kannalta. Sallittua hiukkasten määrää ilmassa (ISO 14644-1) ja mikrobikasvua (EU GMP) koskevat tiukat sääntelyvaatimukset. Niiden tarkoituksena on suojata tuotteita, suojella henkilökuntaa ja kuluttajia sekä välttää kalliita takaiskuja organisaatiolle. Puhdastilamme tarjoavat vaivattoman ja vaatimustenmukaisen täyden palvelun ratkaisun.

Ratkaisut

Lääkkeet koostuvat usein jauhemaisista ainesosista, jotka leviävät helposti ilmassa, mikä voi ristikontaminoida muita tuotteita. Tämä saattaa vaarantaa lääkkeen laadun ja säilyvyyden sekä uhata kuluttajan terveyttä. Vaaralliset lääkeaineet voivat myös olla vaarallisia niitä käsittelevälle henkilöstölle aiheuttaen terveysongelmia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, mikä johtaa tuottavuuden menetykseen ja poissaolojen lisääntymiseen. Näistä syistä ilmanlaadulle on tiukat sääntelyvaatimukset, jotka jokaisen lääkeyhtiön on täytettävä. Puhdastilamme voivat auttaa sinua vastaamaan kaikkiin näihin haasteisiin.

The QleanAir Difference

Toimitamme ratkaisumme vaivattomasti palveluna. Räätälöimme ratkaisun tarpeidesi mukaan suorittamalla mittauksia ja testauksia. Me huolehdimme asennuksesta, huollosta ja päivityksistä, varmistamme säännösten noudattamisen ja varmistamme, että ratkaisu on tulevaisuuden kannalta kestävä. The freedom of clean air – me huolehdimme ilmanlaadusta ja sinä voit keskittyä muihin tärkeisiin asioihin.