Renrum

Anpassningsbara och flexibla nyckelfärdiga renrum

QleanSpace är en fristående rum-i-rummet-lösning som säkerställer en kontrollerad miljö. Vi erbjuder en anpassningsbar nyckelfärdig lösning för att uppfylla dina specifika behov av klassificering, rumsstorlek och olika alternativ. QleanSpace kan installeras i de flesta miljöer, oberoende av ventilation. Den använder fläktfilterenheter med HEPA 14-filtrering och luftslussar för att generera positivt eller negativt tryck, med ett realtidsövervakningssystem som styr rummets luftkvalitet. Icke-organiska material med släta ytor och hörn som uppfyller de strängaste kraven för partikelfrisläppning och säkerställer enkel rengöring. Projektledning, installation, validering och klassificering ingår för att ge dig en problemfri renrumslösning. QleanSpace levereras med en Lifetime Performance Guarantee där det ingår funktionskontroll, förebyggande service samt underhåll som hjälper dig att behålla önskad klassificering.

Skräddarsydd för
dina behov

Modulär och
anpassningsbar
Fristående och
oberoende

Lifetime Performance
Guarantee

Rekommenderade användningsområden

Vi erbjuder renrumslösningar i ISO-klass 5–9 för olika typer av aktiviteter, från forskning, utveckling och produktion av läkemedel och medicinsk utrustning till produktion av känslig optisk och elektrisk utrustning. Vi erbjuder även renrumslösningar för läkemedelsberedning och läkemedelsförvaring enligt USP 797- och USP 800-standarderna. När det gäller sterilisering och packning av dessa produkter tillhandahåller vi renrumslösningar klassificerade som GMP eller FDA cGMP.

Våra produkter

FILTRERA

Rensa alla

Problemområden

Farliga läkemedel
ISO-efterlevnad
USP-efterlevnad
Kontaminering av produkter
GMP-efterlevnad
Mikrobiell tillväxt
FDA cGMP-efterlevnad


Användningsområden

Läkemedelsindustrin
Läkemedelsberedning
Tillverkningsindustrin
Medicinteknik
Hälso- och sjukvård


QleanAir QleanSpace USP

Fortlöpande överensstämmande
renrum för läkemedelshantering​

QleanAir QleanSpace ISO

En problemfri och fristående
renrumslösning.

QleanAir QleanSpace GMP

En pålitlig renrumslösning med
kontinuerlig övervakning

QleanAir QleanSpace FDA…FDA cGMP

En anpassningsbar och pålitlig
renrumslösning för
högriskapplikationer