KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QLEANAIR AB

2023-02-20T17:53:00+01:00February 20th, 2023|

Aktieägarna i QleanAir AB, org.nr 556879-4548, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 mars 2023 klockan 09.00 i QleanAirs lokaler på adress Torggatan 13 i Solna. Inregistrering

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLEANAIR AB (PUBL)

2022-04-08T15:30:00+02:00April 8th, 2022|

Aktieägarna i QleanAir AB (publ), org.nr 556879-4548, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 11.00 i QleanAirs lokaler på adress Torggatan 13 i Solna. Inregistrering

Go to Top