Skip to content

FLAGGNINGSMEDDELANDE – BANKINVEST 10,97%

QleanAir har fått information om att danska Bankinvest fonder nu äger totalt 1 629 903 aktier i QleanAir motsvarande 10,97 procent av aktier och röster i bolaget (10,81 procent efter full utspädning).

Bankinvest fonder är baserat på data från Euroclear per den 31 december 2020 bolagets andra största ägare efter Qevirp 41 Ltd (Priveq). Det totala antalet aktier i QleanAir uppgår till 14 859 200 
(15 082 088 efter full utspädning). 

Om BankInvest
BankInvest grundades 1969 och ägs av ett antal lokala och risktäckande banker. BankInvests fonder kan handlas via alla Danmarks banker, mer information finns på bankinvest.dk.

Share This Story, Choose Your Platform!