Skip to content

QleanAir går in i ett nytt marknadssegment i Japan

QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager sina två första ordrar från produktionsindustrin i Japan för industriella luftrenare.

QleanAir tillkännager sina två första ordrar från produktionsindustrin i Japan på den industriella luftrenaren QleanAir FS 70. Den första ordern är ett sexårskontrakt tecknat med en kolfilterproducent i Kyoto och den andra beställningen var ett treårigt kontrakt tecknat med en producent inom kemisk industri i Tokyo. Båda företagen vill förbättra sin inomhusluft för sina anställda av säkerhetsskäl.

Detta är ett stort genombrott på den japanska marknaden, som vi förväntar oss kommer att bidra till den fortsatta tillväxten för QleanAir i Japan, säger Christina Lindstedt, VD för QleanAir.

QleanAir är marknadsledare i Japan inom Cabin Solutions och är mycket starka inom kontorssegmentet. QleanAirs verksamhet i Japan utökades till luftrenare under 2021, vilket har tagits emot mycket väl. Deras fristående luftrenare med HEPA 14-filter har använts i stor utsträckning för att skydda kontorspersonal från coronaviruset och skapa en bättre inomhusluftkvalitet generellt. Att bryta sig in i produktionsindustrin i Japan för första gången är en viktig händelse i QleanAirs historia.

– Vi är stolta över att kunna bidra till hälsosamma och säkra arbetsplatser i nya marknadssegment, säger Glen Shimizu, VD för QleanAir Japan. Detta kommer att bana väg för ytterligare affärsmöjligheter på den japanska marknaden.

Share This Story, Choose Your Platform!