Skip to content

QleanAir i USA tecknar tre nya renrumsavtal inom loppet av två dagar till ett totalt värde om cirka 510 000 USD

QleanAir, premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, har tecknat avtal med tre olika kunder för tre separata renrumsprojekt i USA. Samtliga tre renrum är planerade att byggas i slutet av fjärde kvartalet 2023.

QleanAir hjälper sina kunder i USA att skydda människor, produkter och processer med renrum som säkerställer efterlevnad av de amerikanska riktlinjerna USP (United States Pharmacopeia) och dess ställda regulatoriska krav. För detta ändamål har tre sjukhussystem tecknat separata avtal med QleanAir Scandinavia Inc., USA.

För att säkerställa efterlevnad av de nya uppdateringarna av USP, och kunna möjliggöra framtida modifiering av renrummets planlösning, tecknade sjukvårdssystemen avtal på totalt ca 510 000 USD. Ett av projekten kommer från en ny kund och två av projekten kommer från två kunder som tidigare köpt över 10 renrum från QleanAir.

"Vi strävar efter att erbjuda en attraktiv lösning för våra partners. När sjukhus behöver nya renrum och vill känna sig säkra på att de kommer att få en renrumslösning där läkemedel kan beredas på ett säkert och konsekvent sätt, vill vi att de ska vända sig till QleanAir. Vårt mål är att tillhandahålla skräddarsydda renrumslösningar som efterlever regulatoriska standarder och erbjuder hög och problemfri prestanda under hela renrummets livstid,” säger Zachary Douglas, President på QleanAir Scandinavia Inc., USA.

Share This Story, Choose Your Platform!