Skip to content

QleanAir lanserar IoT-plattform för att mäta, kontrollera och förbättra luftkvaliteten i realtid

QleanAir, premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, lanserar IoT-plattformen QleanAir Connect för att ytterligare hjälpa organisationer att förbättra luftkvaliteten på arbetsplatsen. Genom att koppla luftrenare till molnet får kunderna en bättre förståelse och full kontroll över sin inomhusluftkvalitet i realtid.

Den nya IoT-plattformen är ett viktigt innovativt steg i utvecklingen av QleanAirs produktportfölj. Plattformen är särskilt fördelaktig för större industrier som behöver hantera sin inomhusluftkvalitet med stora flottor av luftrenare, såsom lager och produktionsanläggningar. Det molnbaserade systemet ger omedelbar information om anslutna enheters status och möjlighet att mäta, kontrollera och förbättra luftkvaliteten i realtid. Med en automatisk larmfunktion tar den bort onödig administration och drift. Och genom att köra luftrenare på begäran är det möjligt att spara energi samtidigt som driften optimeras.

– “Vi är stolta över att lansera QleanAir Connect eftersom organisationer idag har högre förväntningar och ambitioner på luftkvalitet. Med den nya IoT-plattformen går vi in i en ny era som gör det möjligt för stora organisationer att säkra en hälsosam inomhusluft för alla anställda med minimala ansträngningar och förbättrad servicekvalitet”, säger Christina Lindstedt, CEO på QleanAir.

Våra produkter är konstruerade för att vara miljövänliga med Lifetime Performance Guarantee, vilket innebär att QleanAir underhåller produkten för att säkerställa funktion och prestanda över tid. Med den nya IoT-plattformen kommer QleanAir att ytterligare förbättra innehållet i vårt tjänsteerbjudande. Kunder kommer att kunna övervaka, optimera och följa prestanda i realtid samt samla in historiska data och förenkla administrationen av data för ESG-rapporter. Dessutom kommer QleanAir att kunna använda datan för kontinuerliga produktförbättringar och tjänsteutveckling.

QleanAir Connect kommer initialt att vara tillgängligt med två av de mest använda luftrenarna; FS 70 och FS 90. IoT-plattformen är redan live och tillgänglig och kommer inom kort att vara fullt tillgänglig för integration med befintliga facility och building managementsystem.

För mer information, besök vår hemsida qleanair.com.

Share This Story, Choose Your Platform!