Skip to content

QleanAir levererade renad inomhusluft i volym motsvarande 8,60 Ericsson Globe Arena vid utgången första halvåret 2020

QleanAir Holding AB (publ) premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av ren inomhusluft till en volym motsvarande 8,60 Ericsson Globe Arena per vecka eller 3,75 miljarder m3 renad inomhusluft per månad.

QleanAirs innovativa utveckling och teknologi erbjuder företag och organisationer lösningar som främjar medarbetarnas och kundernas hälsa genom att kontrollera inomhusmiljön och förbättra luftkvaliteten. QleanAir mäter volymen av renad inomhusluft. Luftkvalitet spelar en stor roll för säkra inomhusmiljöer.

Share This Story, Choose Your Platform!