Skip to content

QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 10,22 Globen per timme i slutet av första kvartalet

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av ren inomhusluft till en volym motsvarande 10,22 (9,77) Ericsson Globe Arena per timme under slutet av första kvartalet. Det motsvarar 4,45 (4,26) miljarder m³ renad inomhusluft per månad vid utgången av första kvartalet 2021 jämfört med vid utgången av 2020.

QleanAir mäter volymen av renad inomhusluft på världsbasis löpande och rapporterar kvartalsvis volymen motsvarande antalet Ericsson Globe arenor. QleanAir erbjuder företag och organisationer lösningar som främjar luftkvaliteten för säkra och hälsosamma inomhusmiljöer. Luftkvalitet har stor betydelse för hälsa, prestation och kvalitet för människor, produkter och processer. 

Share This Story, Choose Your Platform!