Skip to content

QleanAir meddelar att Karolinska Universitetssjukhuset väljer fristående luftrenare med HEPA 14-filter för att skydda medarbetare

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, meddelar att samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset är förnyat. Under vårens utbrott av coronapandemin inleddes ett nära samarbete på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge när det gäller att skydda personalen på intensivvårdsavdelningen. I december levereras ytterligare enheter av fristående luftrenare med HEPA 14-filter.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas ledande universitetssjukhus och leder utvecklingen av medicinska genombrott tillsammans med Karolinska Institutet, ett av världens ledande medicinska universitet. I samband med utbrottet av Covid-19 behövde Karolinska Universitetssjukhuset luftrenare som ett komplement till skyddsutrustning och ventilationen. QleanAir Scandinavia valdes som samarbetspartner eftersom våra FS-lösningar uppfyller sjukhusets höga krav på certifierat HEPA 14-filter, högt luftflöde och tyst drift. Under våren installerades 63 enheter på flera intensivvårdsavdelningar på Karolinska i Solna och Huddinge. Nu under den andra vågen av coronapandemin fylls IVA på nytt med ett stort antal covid-19-patienter. QleanAir har återigen valts som samarbetspartner och ytterligare 14 enheter har beställts, både av FS 70 HEPA-modellen och den nya FS 30 HEPA.

”Under den första vågen av pandemin fylldes intensivvårdsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset snabbt med ett stort antal svårt sjuka patienter. Som ett komplement till skyddsutrustning och ventilation använde de luftrenare från QleanAir för att skydda personalen runt patienter som behandlades med syrgas med högt flöde. Våra mätningar hittills visar att våra FS-lösningar med HEPA-filter dramatiskt minskar partikelnivåerna i vårdmiljön, säger Christina Lindstedt, VD QleanAir.

Efter att den första vågen var över, installerade QleanAir luftrenare i väntrum och barnakutmottagningar. Resultatet från vår interna prestandamätning före och efter installation visade återigen en betydande minskning av mängden partiklar.

Genom coronapandemin har Karolinska Universitetssjukhuset fått en ny medvetenhet om vikten av luftkvalitet. De kommer att fortsätta använda fristående luftrenare som ett komplement till skyddsutrustning och ventilation, för att skydda medarbetare från virus, bakterier och andra farliga partiklar i luften.

Share This Story, Choose Your Platform!