Skip to content

QleanAir meddelar preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2022

QleanAir AB (publ), premiumleverantör av lösningar för ren inomhusluft, meddelar idag preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2022. QleanAir lämnar denna information eftersom bolaget anser att den väsentligt avviker från kommunikationen i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet 2022.

QleanAir ger följande preliminära och icke-reviderade resultat för fjärde kvartalet:

Mkr kv4 2022 kv4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Nettoomsättning 120 118 455 451
Återkommande intäkter 71 65 277 262
Bruttoresultat 68 81 311 322
Bruttomarginal 57% 69% 68% 71%
Just. bruttoresultat* 81 81 324 322
Just. bruttomarginal* 68% 69% 71% 71%
Rörelseresultat, EBIT -18 18 28 83
Rörelsemarginal, EBIT neg. 15% 6% 18%
Just. rörelseresultat, EBIT** 3 18 50 83
Just. rörelsemarginal, EBIT** 3% 15% 11% 18%

Det fjärde kvartalets bruttoresultat har belastats med totalt cirka 13 miljoner kronor i ej återkommande engångsnedskrivningar av varulager hänförliga till projekt i Norden. I tillägg påverkas rörelseresultatet, EBIT, under fjärde kvartalet negativt av ej återkommande engångskostnader på totalt cirka 5 miljoner kronor för VD-byte och organisationsförändringar, samt cirka 3 miljoner kronor för ytterligare projektrelaterade kostnader. Totalt har sammanlagt cirka 21 miljoner kronor belastat det fjärde kvartalet i form av engångskostnader.

Vidare ökade kostnaderna under fjärde kvartalet på grund av satsningar inom marknadsföring, försäljning och produktutveckling.

Som en konsekvens kommer styrelsen i QleanAir att föreslå årsstämman 2023 att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

Rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022
Den fullständiga rapporten kommer, som tidigare meddelats, att offentliggöras den 10 februari 2023 klockan 8.00. Investerare och analytiker bjuds in till audiocast kl. 10 samma dag, se kommande inbjudan för mer information.

Alternativa nyckeltal
*Justerat bruttoresultat och justerad bruttomarginal – visar bruttoresultat justerat för ej återkommande engångsnedskrivningar av varulager hänförliga till projekt i Norden.
**Justerat rörelseresultat, EBIT – visar rörelseresultat justerat för ej återkommande engångsnedskrivningar av varulager hänförliga till projekt i Norden samt ej återkommande engångskostnader relaterade till byte av vd och organisationsförändringar, samt ytterligare projektrelaterade kostnader.

Share This Story, Choose Your Platform!