Skip to content

QleanAir tecknar nytt avtal på 503 000 USD med ett stort sjukvårdssystem för ett renrum på den amerikanska östkusten

QleanAir Scandinavia, premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, har tecknat ett avtal med ett stort universitetssjukhussystem på den amerikanska östkusten för att bygga ett stort renrum för läkemedel. Projektet är planerat att påbörjas första kvartalet 2024.

QleanAir hjälper sina kunder att skydda människor, produkter och processer med renrum som säkerställer efterlevnad av de amerikanska riktlinjerna USP (United States Pharmacopeia) och dess ställda regulatoriska krav. För detta ändamål har ett stort universitetssjukhussystem på den amerikanska östkusten tecknat ett avtal med QleanAir Scandinavia Inc., USA.

För att säkerställa efterlevnad av de nya uppdateringarna av USP, och kunna möjliggöra framtida modifiering av renrummets planlösning, tecknade sjukvårdssystemet ett avtal på 503 000 USD med QleanAir om att bygga en renrumsanläggning för läkemedel som planeras att färdigställas 2024. Detta är ett av flera renrumsprojekt som kunden köpt av QleanAir.

”Vårt uppdrag är att tillhandahålla högkvalitativa, kundanpassade renrumslösningar som efterlever regulatoriska standarder och erbjuder exceptionell prestanda," säger Amanda Myers, Chief Commercial Officer på QleanAir Scandinavia Inc.

Share This Story, Choose Your Platform!