Skip to content

QleanAir vinner tilldelning av ramavtal med PostNord avseende luftrenare i logistiklokaler

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, vinner tilldelning av ramavtal med PostNord avseende luftrenare i logistiklokaler. Ramavtalet löper under tre år (2020-09-15—2023-07-15) med option på årsvis förlängning om ytterligare fem år, dvs. totalt åtta år.

I mer än 25 år har QleanAir utvecklat innovativa luftreningslösningar som skapar hälsosamma inomhusmiljöer för verksamheter. Med unik specialistkompetens, högkvalitativa produkter, marknadsledande service och livstids funktionsgaranti kan vi erbjuda effektiva och kundanpassade lösningar som skyddar människor, produkter och processer. 

”Vi är glada över att få fördjupa samarbetet med QleanAir då de möter våra högt ställda krav på luftreningslösningar på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Daniel Winblad von Walter, Manager Sourcing, PostNord.

”Det är glädjande att PostNord fortsätter att satsa så tydligt på sin personals hälsa och välbefinnande. Att ha en ren och hälsosam arbetsmiljö är mer relevant än någonsin och vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med PostNord under många år framöver”, säger Fredrik Aminoff, europeisk försäljningschef på QleanAir.

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom PostNords expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar de förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2019 hade koncernen cirka 29 000 anställda och en omsättning på 38,3 miljarder SEK. Koncernen är ursprungligen resultatet av ett historiskt samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Ytterligare information om PostNord-koncernens verksamhet återfinns på PostNordkoncernens officiella hemsida postnord.com

För mer information, vänligen kontakta
Christina Lindstedt, VD
E-post christina.lindstedt@qleanair.com Mobil +46 70 677 28 77

Share This Story, Choose Your Platform!